İhsan Özkes

Akp Ramazan Ayında Umreyi Yasakladı


AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek “Ramazan umresine gideceklerin büyük bölümü ‘evet’ oyu verecek insanlarımız. Bunlar bayramı da Mekke’de geçirecekler. Dolayısıyla 12 Eylül’deki referandumda oy kullanamayacaklar. Oy kullanabilmek için umre ibadetini başka bir dönemde yapsınlar” şeklinde söylemiştir.
AKP’ dinî ibadetlere de ipotek koymaya başladı, bu dinin siyasi vesayet altına alınması anlamına gelir.
Umreyi Ramazan ayında yapmak “daha faziletli” bir ibadettir. Zekât da her zaman verilebilir, ancak hayırseverler Ramazan’da daha makbul olduğu için zekatlarını genellikle bu mübarek ayda vermeyi tercih ederler.
Nitekim hazreti Muhammed
“Ramazan’da umre yapmak sevap yönünden Hac yapmaya eşittir”
“Ramazan’da umre yapınız. Çünkü Ramazan’da umre yapmak sevap bakımından Hacca denktir”
“Ramazan’da umre yapmak, Ben’imle Hac yapmak gibidir” buyurmuştur.
AKP yetkililerinin, referandumda oy kullanmayı, Ramazan’da yapılacak umrenin sevabından daha üstün gördükleri anlaşılıyor.
Bu anlayış dinî açıdan vahim bir yaklaşımdır. Dinin siyasallaştırılmasında gelinen noktayı göstermektedir.
Siyasi çıkarlar uğruna, insanlarımız Ramazan umresinin sevabından mahrum edilmek istenmektedir.
AKP’nin bu yaptığı, dini ibadetlere siyasi ipotek koymaya çalışmaktır.
AKP’nin Ramazan umresini kendi teşkilatına ve seçmenlerine yasaklaması, Türkiye’de din istismarının yeni bir boyutudur.
Siyaseti ibadet olarak gören bu çevreler, bir adım daha ileri giderek, siyaseti ibadetten daha efdal (faziletli-üstün) görmeye görmeye başlamışlardır.
AKP önce oy, sonra ibadet diyor.
Dini siyasete alet edenler, bu tavırlarıyla, siyasi menfaatleri için dini ibadetleri göz ardı etmekten çekinmez hale geldiler.
Bu, din istismarcılarının asıl maksatlarının din değil, siyaset olduğunun açık bir belgesidir.
AKP suçüstü yakalanmıştır.
AKP’nin istediği yönde oy vermeyi Ramazan umresinin sevabından daha üstün görme anlayışı, dine verilebilecek en büyük zarardır.
AKP’nin Ramazan umresinden vazgeçilmesi önerisinden sonra, Diyanet görevlileri, (müftüler, vaizler, imamlar) camilerde Ramazan umresini teşvik edemez hale geldiler. Bu, dini siyasi vesayet altına almaya teşebbüstür.
Dini kurumlar ve dini otoriteler Ramazan’da umrenin faziletini anlatamaz hale gelmişlerse, din AKP siyasetinin vesayeti altında demektir.

YORUM YAP