8 Kasım Encümen kararları

8 Kasım Encümen kararları

07.12.2018 13:19:41

8 Kasım 2018 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Gazitepe, Ortaköy, Çayırdere, Danamandıra, Fener, Akören ve Yolçatı Mahallelerinde imar mevzuatına aykırılık teşkil eden yapıların sorumlularına ceza uyguladı.

Özcan Işıklar'ın Başkanlığında toplanan Belediye Encümeni, gündemindeki imar konularını karara bağladı. Encümenden oybirliğiyle çıkan kararlar şöyle:

ALİCAN K.'A PARA CEZASI
Gazitepe Mahallesi, 822 parsel bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde 15.10.2018 tarih ve 2018/4-A-6 sayılı 1 nolu ve 18.10.2018 tarih ve 2018/4-A-16 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağının konuluş amacına aykırı olarak mühür fek edilerek inşaata devam edildiği tespit edilmiştir. yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda zemin kat+ 1. Normal katta dış cephe boyasının tamamlandığı, kapı ve pencerelerinin takıldığı, çatısının tamamlandığı (ahşap çatı üzeri eternit kaplama) vaziyette inşai faaliyet yapıldığı tespit edilerek inşai faaliyet 25.10.2018 tarih ve 2018/5-A-7 sayılı yapı tatil tutanağı ile 3. Kez mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 33.817363 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 41.009,36 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Alican K.'a 41.009,36 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MESUT Z.'A PARA CEZASI
Ortaköy Mahallesi, 397 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, kaçak ve ruhsatsız olarak 31.12.2017 tarihinden sonra yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda temel betonu atılarak üzerine tek katlı dış kaba sıvası ve mantolaması yapılmış, çatısı tamamlanmış pencereleri takılı vaziyette yapı yapıldığı tespit edilerek inşai faaliyet 25.10.2018 tarih ve 2018/5-A-8 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 97.9 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 9.270,02 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Mesut Z.'a 9.270,02 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

GÜREL G.'A PARA CEZASI
Ortaköy Mahallesi, 499 parsel bilgileri yazılı yere 23.10.2018 tarih ve 696596 sayılı dilekçede bahsi geçen kaçak ve ruhsatsız yapının 06/09/2018 tarih ve 2018/2A-14 sayılı yapı tatil tutanağının isim ve soyismi sehven hatalı düzenlendiğinden yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız yapı yapıldığı tespit edilerek 24/10/2018 tarih ve 2018/5A-5 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 100 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 33,817363 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 9.468,86 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Gürel G.'a 9.468,86 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KEMAL D.'E PARA CEZASI
Çayırdere Mahallesi, maliye hazinesi adına kayıtlı olan 1193 numaralı parsel üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na aykırı olarak Kemal D. tarafından kaçak yapı yapıldığı 02/11/2018 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince; toplam 110 m2 alan imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 33,817363 TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak toplam 12.647,69 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Kemal D.'e 12.647,69 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

HATİCE A.'YA PARA CEZASI
Danamandıra Mahallesi, maliye hazinesi adına kayıtlı olan 682 numaralı parsel üzerine 775 sayılı Gecekondu Kanununa aykırı olarak Hatice A. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 6 x 10m = 60 m2 beton temel atıldığı, temelin üstüne de tek katlı dış beden duvarları örülmüş, sıvanmış, kapı ve pencere doğramaları takılmış ve çatısı da tamamlanmış vaziyette kagir yapı 02/11/2018 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesi gereğince; toplam 60 m2 alan imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca III. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 33,817363 TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak toplam 6.898,74 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Hatice A.'ya 6.898,74 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi. Haber Merkezi


YORUM YAP