18 Aralık Encümeninin imar gündemi

18 Aralık Encümeninin imar gündemi

7.01.2017 11:14:32

18 Aralık 2017 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediye Encümeni, imar denetimlerine ilişkin 15 olayı değerlendirdi.

İmar cezaları ve yıkım kararlarının yer aldığı gündemde verilen kararlar şöyle:

“ORTAKÖY MAHALLESİ 819 ada 6 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde Orhan Ç. tarafından ruhsatsız olarak yapılmakta olan zemin seviyesinde bodrum katlı betonarme yapı tespit edilmiş olup, 07/12/2016 tarih ve 2016/11-24 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 64,445 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 5.500,92 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Orhan Ç.'e 5.500,92 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

SANCAKTEPE MAHALLESİ 3288 parsel yazılı yer ile ilgili olarak 18/10/2016 tarih ve 2016/9-11 sayı ile tutulan yapı tatil tutanağındaki “parsel” ve “yapı sahibi adı soyadı” hanelerindeki bilgilerin hatalı yazıldığı İmar arşiv dosyasında yapılan inceleme neticesinde anlaşılmış olup, 05/12/2016 tarih ve 2016/11-22 sayılı yeni yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar kanunun 42. Maddesi gereği 27/10/2016 tarih ve 1694 sayılı Encümen Kararı ile Murat Ç.'a 790,36 TL para cezası kesilmişti. Bu nedenle; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 55,2 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre 27/10/2016 tarih ve 1700 sayılı Encümen kararı Murat Ç.'a 790,36 TL para cezasının tahakkuk terkin işleminin yapılarak iptal edilmesine ve Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi 3288 parsel sahibi Sami Y.L'e 790,36 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

SANCAKTEPE MAHALLESİ 171 ada 29 parsel yazılı yer ile ilgili olarak 18/10/2016 tarih ve 2016/9-9 sayı ile tutulan yapı tatil tutanağındaki “parsel” ve “yapı sahibi adı soyadı” hanelerindeki bilgilerin hatalı yazıldığı İmar arşiv dosyasında yapılan inceleme neticesinde anlaşılmış olup, 05/12/2016 tarih ve 2016/11-20 sayılı yeni yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar kanunun 42. Maddesi gereği 27/10/2016 tarih ve 1700 sayılı Encümen Kararı ile Anıl Çağlar D.'ya 790,36 TL para cezası kesilmişti. Bu nedenle; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 85,2 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre 27/10/2016 tarih ve 1700 sayılı Encümen kararı Anıl Çağlar D.'ya 790,36 TL para cezasının tahakkuk terkin işleminin yapılarak iptal edilmesi ve Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi 171 ada 29 parsel sahibi Eşref K.'a 790,36 TL, para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

SANCAKTEPE MAHALLESİ 3287 parsel yazılı yer ile ilgili olarak 18/10/2016 tarih ve 2016/9-10 sayı ile tutulan yapı tatil tutanağındaki “parsel” ve “yapı sahibi adı soyadı” hanelerindeki bilgilerin hatalı yazıldığı İmar arşiv dosyasında yapılan inceleme neticesinde anlaşılmış olup, 05/12/2016 tarih ve 2016/11-21 sayılı yeni yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar kanunun 42. Maddesi gereği 27/10/2016 tarih ve 1698 sayılı Encümen Kararı ile Hüseyin A.'a 790,36 TL para cezası kesilmişti. Bu nedenle; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 55,39 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre 27/10/2016 tarih ve 1700 sayılı Encümen kararı Hüseyin A.'a 790,36 TL para cezasının tahakkuk terkin işleminin yapılarak iptal edilmesi ve Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi 3287 parsel sahibi Fatma D.'e 790.36 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

BÜYÜK KILIÇLI MAHALLESİ 88 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Sami A. tarafından yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde ruhsatsız olarak prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 26/09/2016 tarih ve 2016/8-11 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi gereği 06/10/2016 tarih ve 1571 sayılı Encümen Kararı ile para cezası kesilmiştir. Mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden yıkım kararının alınması için 03/11/2016 tarih ve 1809 sayılı Encümen Kararı alınmıştı. Ancak; 26/09/2016 tarih ve 2016/8-11 sayılı Yapı Tatil Tutanağında parsel ve yapı sahibi adı, soyadı hanelerindeki bilgilerin hatalı yazıldığı tespit edilmiş olup, 06/12/2016 tarih ve 2016/11-23 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. Bu nedenle; sehven düzenlenen 26/09/2016 tarih ve 2016/8-11 sayılı Yapı Tatil Tutanağına istinaden 06/10/2016 tarih ve 1571 sayılı Encümen Kararı ile Sami A.'a kesilen 790,36 TL para cezası ile 03/11/2016 tarih ve 1809 sayılı Encümen Kararı ile Sami A.'a kesilen 2.000,00 TL para cezasının iptal edilerek tahakkuk terkin işleminin yapılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Haber Merkezi

YORUM YAP