Uğur Bakıcı

Yerel dış politika

Yerel dış politika

Uluslararası ilişkilerde ülkeler arası diyalogların artarak devam etmesi neticesinde ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerini devam ettirme zorunluluğu olduğu süreçte merkezi yönetimler kadar yerel yönetimler de bir o kadar birbirine yakınlaşmıştır. Nitekim ulus devletler birbirleriyle kurdukları ikili ilişkiler özelindeki politikalarını belirlerken, ulusal politikaların yanı sıra yerel yönetim politikaları da oldukça önemlidir. Bu doğrultuda yerel yönetimlerin de kendi politikalarını oluştururken yurtdışındaki yerel yönetimlerle yaptıkları iş birlikleri sonucunda "yerel dış politika" ortaya çıkmaktadır.  

Yerel dış politika; yereli, başta ekonomik, kültürel ve teknolojik yönden olmak üzere pek çok açıdan geliştirmekte ve kalkındırmaktadır. Pratiğe indirgediğimizdeyse bunu hayata geçirmenin en pratik yolu; temeli İngiltere'nin Keighley şehri ile Fransa'nın Poix-du Nord şehirleri arasında 1920 yılında imzalanan anlaşmaya dayanan "kardeş belediye" anlaşmalarıdır. Bu anlaşmaların pratikte bölgeye katkısı oldukça fazla olmakla birlikte uygulamada çoğu yerel belediyede ne yazık ki yerel festivallere anlaşmalı kardeş şehirlerden folklor ekibi davet etmenin ve kardeş şehirlerin festivallerine folklor ekibi göndermenin ötesine geçememiştir. Kültürel kazanım açısından bu folklorik değişim önemlidir fakat yapılan anlaşmaların daha da aktif hale getirilmesi durumunda yerele ve ulusala katkısı çok daha fazla olacaktır. Örneğin yapılan anlaşmalar ile bölge uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi haline getirilebilir ve/veya yabancı turistler yerele çekilerek bölge ekonomisine ve dolaylı yoldan da ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Bu açıdan bakıldığında, az nüfuslu sıradan bir yerel yönetimin bile Türkiye ekonomisine değer katması ve çok önemli ekonomik kazanımlar sağlaması mümkündür. Kültürel açıdan ise kardeş şehir anlaşmaları yerel dış politika özelinde taşıdığı amaç doğrultusunda farklı kültürlerden olan insanların birbirleri arasında fikir ve bilgi alışverişinde bulunarak bireysel gelişmenin yanı sıra kurumsal ve bölgesel kalkınmaya olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Örneğin belediyelerin ikili anlaşmalar özelinde yapacağı ziyaretler kapsamında o bölgede göreceği veya öğreneceği teknolojik model/uygulamayı yerelde uygulaması durumunda vatandaşlarının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak ve onları daha da memnun edecektir. Nitekim küreselleşmenin de etkisiyle bireylerin sosyal medyanın gücüyle farklı ülkedeki vatandaşların olanaklarıyla aynı olanaklara sahip olma isteği ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanamaması durumuysa kaliteli beyinlerin ülke dışına ve/veya ülke içinde başka şehirlere göçüne yol açmaktadır ve bu göçün önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yerel dış politika yapma yetkisi belediyelere Belediye Kanunu 74. Maddesiyle; ülkenin dış politikasına ve uluslararası anlaşmalara uygun yürütülmesi koşuluyla verilmiştir.  Bu bağlamda yerel yönetimlerin etkili, verimli ve dinamik bir yerel dış politika stratejisi belirlemesi ve bunu sürdürülebilir kılması yerelin ekonomik, kültürel ve teknolojik açıdan kalkınması ve kaliteli beyinlerin göçünün önüne geçilmesi için önemlidir.

 

UĞUR BAKICI - Uluslararası İlişkiler

ugurbakici@gmail.com 

 

 

YORUM YAP