İlker Bayrak

Tecrübeli Bir e Twinner: Esen Sandıraz

Biliyorsunuz bazı zamanlarda bu köşede, alanında uzmanlaşmış hocalarımızı da ağırlıyorum. Röportaj türünü çok severim zaten, onlarla röportaj yapmak çok keyifli oluyor. Bugün ise, Mersin Özel Toros Koleji öğretmenlerinden Esen Sandıraz hocamızın bilgilerinden yararlanacağız.

İlker BAYRAK: Esen Hocam, öncelikle cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Sizi ailece çok seviyoruz. Avrupa Birliği eTwinning Okul Ortaklıkları projelerinde uzun yıllardır yer alıyorsunuz, deneyimlerinizi meslektaşlarınızla paylaşıyorsunuz, mesleki bilgilerinizi kendinize saklamıyor, yeni öğrendiğiniz bilgileri yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz pozitif bir enerji ile. eTwinning deyince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden birisiniz. Çok güzel çalışmalarınız var. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Esen SANDIRAZ: Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ben de sizi örnek bir öğretmen, ideal bir baba, iyi bir eş olabildiğiniz için tebrik ediyorum ve günümüzde sizin gibi doğru örneklerin çoğalmasını diliyorum. e Twinning projeleri ile çalışma sürecim 2010 yılında İstanbul'da , 2011 yılında ise Budapeşte'de yapılan eTwinning Avrupa Konferanslarına katılarak başladı. Çeşitli seminer, çevrimiçi etkinlik, yerel ve ulusal konferanslara hem eğitmen olarak hem de eğitim alarak mesleki ve kişisel gelişimimi arttırdım. Bence, Günümüz dünyası, hızla gelişen eğitim teknolojileri ve yine hızla değişen öğrenci profili nedeniyle bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasına yönelik her alanda değişmelerin yaşandığı bir dönem içerisinde. Bu dönem eğitim alanında da birçok değişmeleri zorunlu hale getirmiştir. Çünkü bilgiye ulaşmadaki süreçte bireylerin eğitimden beklentileri de değişmiştir. Bu beklentilere cevap verebilmek için okul ortamı, öğretmenler için öğrettikleri kadar öğrendikleri bir ortam olmalıdır. Her öğretmen kendi gelişimi kadar okuldaki diğer öğretmenlerin gelişimine de katkıda bulunmak, okulun genel başarısından sorumlu olduğuna inanmak ve işbirliği yapmak zorundadır. Bana göre, eTwinning projeleri anlayışına göre, öğretim bir ekip işidir, verimlilik ve başarı ancak ekip çalışması ile sağlanır. Ben yıllardır bu misyona inandığım ve çalışmalarımı bu doğrultuda yürüttüğüm için sanırım başarı ve motivasyonda kendiliğinden oluştu.

İlker BAYRAK: Koordine ettiğiniz ve çalışmaları devam eden projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Proje ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz?

Esen SANDIRAZ: Şu anda Mersin' de yer alan özel Toros Okulları'nda proje koordinatörü olarak görev yapıyorum ve proje konularımı okul öğretmenlerime uygun olacak şekilde seçiyorum. Halen koordine ettiğim STEM CLUB, FOUR SEASONS HOTEL, COMMUNIC-ACTION, HEALTHY AND HAPPY ve WELCOME SPRING adlı projelerimle ülkemizin her yerinde çeşitli branşlarda görev yapan toplam 100' den fazla Türk öğretmenle ve 60 ‘a yakın yabancı öğretmenle çalışmalarıma devam ediyorum. Proje ortaklarının hem deneyimli hem de daha önce hiç eTwinning projesi yapmamış öğretmenlerden oluşmasına özen gösteriyorum. Böylece birbirimizden öğrenme fırsatını yakalamış oluyoruz.

İlker BAYRAK: 21. yüzyıl becerileri ve işbirlikçi öğrenme ile ilgili görüşlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşır mısınız?
Esen SANDIRAZ: Günümüzde çağdaş insanı yetiştirmede yeni bir eğitim modeline gereksinim duyulmaktadır. Çağdaş eğitimin hedefi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilgiye ulaşma yöntemlerini tanıyan, analitik düşünme becerisi kazanmış, bilgilenme istekliliğini sürekli canlı tutan öğrenciler yetiştirmek, öğrenciyi ekip çalışmasına yöneltmek ve tüm öğrenme süreci boyunca öğrencilerin aktif olmasını sağlamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi ise öğretmenlerin meslek öncesi ve meslek-içi eğitimlerinin bu gereksinimleri karşılayabilecek biçimde değişimini zorunlu kılmaktadır. Daha önce de bahsettiğim gibi hedeflerimize ulaşabilmemiz için bir an önce bireysel öğrenmeden birlikte öğrenmeye geçiş yapmamız gereklidir.

İlker BAYRAK: İngilizce öğretmenisiniz, İngilizce öğretimi konusunda hatta biraz genişletirsek, yabancı dil öğretimi konusunda projelerin önemi nedir?
Esen SANDIRAZ: 2013 yılında eTwinning Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan araştırma sonucunda proje çalışmalarına katılan öğrencilerin %91,5'u yabancı dillerinin gelişimine yardımcı olduğunu, başka ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduklarını ve yabancı dil bilgilerinin geliştiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle, proje bazlı öğrenme yöntemi kullanarak yabancı dilin yaşayarak öğrenilmesi hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin iletişim becerilerini pozitif yönde etkileyecektir.

İlker BAYRAK: Genç meslektaşlarımıza tavsiyeleriniz neler olur?

Esen SANDIRAZ: Mesleki ve kişisel gelişimlerine özen göstermek istiyorlarsa mutlaka eTwinning portalına kayıt olmaları, ona değer vermeleri ve fırsat buldukça portala giriş yapıp, deneme yanılma yolu ile tüm sekmelerin ne işe yaradığını iyice öğrenmeleri çok yararlı olacaktır. Kendilerine ilginç gelen konuları işleyen gruplara katılma, ya da Türkçe /İngilizce düzenlenen etkinlik/ webinarlara kayıt olma ne şekilde ilerleyecekleri konusunda bir fikir verecektir. Daha önce yapılmış başarılı projeleri inceleyip, mesleki bilgi arayışı içinde olan meslektaşları ile tanışmak ise onları motive edecektir.

İlker BAYRAK: Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim.

Esen SANDIRAZ: eTwinning Okul Ortaklıkları faaliyetinin yaygınlaştırılmasında büyük yer tutacak bu çalışmanızda bana da yer verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ederim.
Hoşça Kalın.

YORUM YAP