Silivri Belediyesinden kaçak yapılar hakkında açıklama

Silivri Belediyesinden kaçak yapılar hakkında açıklama

15.11.2021 17:53:25

Silivri Belediyesi, kaçak yapıların yıkılması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Silivri Belediyesi tarafından kaçak yapılarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde halkımıza, hak ve hukuka riayetle adil ve herkese eşit muamelenin hâkim olacağı bir yönetim anlayışının sahibi olacağımızın sözünü vermiştik.

Geride bıraktığımız 31 aylık görev süremizde bu sözümüze uygun hizmetlerimizin haklı gururunu da yaşamaktayız.

Yerel hizmetlerin görülmesinde vatandaşlarımızın tamamını ilgilendiren konularda oy kaygısı, parti ayırımı, farklı etnik kimlik ve inanç gibi gerekçelerle asla ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamak temel şiarımız olmuştur.

Hizmetlerimizde; engelliler, yaşlılar, hastalar, çocuklar, gençler, kadınlar ise her zaman pozitif manada kollanmış ve korunmuştur.

Birey olarak, her vatandaşımızın haklarının korunması ve hizmetlerden eşit olarak yararlanabilmesinin sağlanması, her zaman önem verdiğimiz önceliklerimizden olmuştur.

“KAMUNUN VARLIKLARI KORUNMAKTA”

Bir başka önceliğimiz ise, bütün vatandaşlarımızın hak sahibi olduğu kamuya, yani esasında millete ait olan varlıkların korunması, dolayısı ile milletin haklarının gasp edilmesine mani olmaya çalışmak olmuştur.

Nasıl ki ormanlar, denizler, göller, yollar, parklar, hazine arazileri millete ait olup, buralarla ilgili her türlü tasarruf yasalar ile güvence altına alınmışsa, mahalle, köy, belde ve şehirleri de, buralarda yaşayanların ortak hak sahibi olduğu yerler olarak kabul etmek gerekir.

İnsanların bir arada ve birlikte yaşadığı coğrafyada bir düzen ve huzur içerisinde yaşayabilmeleri için birçok yasal düzenlemelerin yanında, uyulması gereken kurallar söz konusudur. Bunların başında, ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak, yerel yönetim meclisleri eli ile şekillendirilen ve kararlaştırılan şehir imar uygulama planları gelmektedir.

İmar uygulama planlarına uygun hareket edildiğinde, şehirlerin gelişiminin düzgün olduğu, aksi halde ise düzensizliklerle birlikte çirkinlik ve yaşanması zor şehirlerin ortaya çıktığı bir gerçektir.

“YETKİ VE GÖREV VERİLEN KURUMLAR YASALAR İLE BELİRLENMİŞ”

Sağlıklı bir şehirleşmenin gerçekleşmesini temin için imar uygulama planlarına riayet edilip edilmediğinin takibiyle ilgili yetki ve görev verilen kurumlar yasalar ile belirlenmiştir. Bunların başında, belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelmektedir.

Belediyeler, hazine arazileri ve ormanlar gibi kamunun ortak kullanımına ait olan yerlerdeki işgalleri önlemek ve sona erdirmekle görevli olmalarının yanında, aynı zamanda gecekondulaşmayı önlemek için mevzuata uygun olmayan “kaçak” diye nitelendirilen yapılaşmalara da engel olmakla görevli olan kurumlardır.

Bilinmelidir ki, toplumsal hayatta yasalarla tanınmamış ve teminat altına alınmamış bir hakkın varlığından bahsetmek mümkün değildir. Özel ya da tüzel kişilerin kendi mülkleri üzerindeki yapılaşma hakları da yasalarla belirlenmektedir.

İmar ve inşa işlerinde belirlenmiş olan hakların şu ya da bu gerekçeler ile ihlal edilmesi kaçak yapılaşmayı meşrulaştırmanın yanında, bedeli ödenmeksizin haksız bir kazanç temin edilmek suretiyle kamunun/milletin haklarının, tecavüzle gasp edilmesi manası da taşır.

“BELEDİYEMİZ TÖHMET ALTINDA KALACAK ŞEKİLDE ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMIŞTIR”

Geçtiğimiz günlerde Çayırdere mahallemizde, yasal prosedürü tamamlanarak gerçekleştirilen yıkım işlemleri sonrasında, bir partinin kurumsal kimliği ve söz konusu partinin ilçe başkanı tarafından sosyal medyada bir paylaşımda bulunulmuş, belediyemiz haksız ve usulsüz bir yıkım işlemi yapmış gibi takdim edilerek, belediyemiz töhmet altında kalacak şekilde bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ayrıca, yapılan paylaşımla, telef olduğu iddia edilen hayvanların belediyemiz tarafından itlaf edilmesine sebep verildiği izlenimi yaratılmak suretiyle infial oluşturulmaya çalışılmıştır.

“YAPILAN ÇİRKİN VE BASİT BİR KARALAMADIR”

Geçmiş dönemlerde, hangi gerekçeler ve sebeplerle kaçak yapılaşmalarına müsamahakâr davranıldığı kamuoyunca malum olan paylaşım sahipleri gayet iyi bilmektedirler ki, belediyemiz tarafından yapılan işlemler yasalara ve yasalarda belirtilen sürelere ve usullere uygun olarak gerçekleşmiştir. Böyle olmakla birlikte, yapılan sadece siyasi rant temin etmeye yönelik çirkin ve basit bir karalamadır.

“YASAL İŞLEMLER İÇİN GEREĞİ YAPILACAK”

Belediye hizmetlerinde temel şiarımızın “Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir.” olduğunu tekraren hatırlatarak, Belediyemiz aleyhinde gerçeklerle bağdaşmayan paylaşımlar yaparak, tüzel kişiliğimizi hemşehrilerimiz nezdinde küçük düşürücü eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlemler için gereğinin yapılacağını kamuoyumuzun bilgilerine arz ederiz.”


YORUM YAP