Selimpaşa sancısı

Selimpaşa sancısı

06.07.2022 12:52:01

Femaş Metal Sanayi Şirketi ile Silivri Belediyesi'ne ait parsellerin takasına ilişkin CHP'nin itirazı hukuk tartışmasına yol açtı. Yargıya konu olan geçen dönem Selimpaşa Parselleri satışı ile ilgili MHP Grup Sözcüsünün “Hukuksuzluktan bahsedecek olursak Süheyl Bey bu konuda konuşacak en son insanlardan biri. Çünkü mahkeme kararına rağmen satış yapmış bir belediye uygulaması var ve kendisinin de bu kararın altında imzası bulunuyor” derken, Kırkıcı “Biz yanıltıldık” yanıtını verdi.

Silivri Belediye Meclisinin 04/07/2022 tarihli toplantısında, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Femaş Metal San. ve Tic A.Ş' ne ait Selimpaşa Mahallesi 191 ada 16 parsel ile Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Selimpaşa Mahallesi 186 ada 12 parselin takas/trampa işlemi Hukuk ile Plan Bütçe Komisyonlarınca değerlendirilerek, “Bedel farkı gözetmeksizin Femaş Metal San. Ve Tic A.Ş' ne ait Selimpaşa Mahallesi 191 ada 16 parsel ile Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Selimpaşa Mahallesi 186 ada 12 parselin takası/Trampası, 5393 sayılı kanunun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince oy çokluğu ile uygun görüldü”.
Salı günü Silivri Belediye Meclisi'nin 8. Gündem maddesi olarak görüşülen konuda CHP'li Süheyl Kırkıcı ile MHP Grup Sözcüsü Sultan aşkın arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

a0d80b02-e553-4e30-9aff-a309949029e2
KIRKICI: ÜST ÖLÇEKLİ PLANLA UYUMSUZ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ İMAR HUKUKUNDA
CHP Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, “Buradaki görüşümüz olumsuz. Plan değişikliğine de hatırlanırsa görüşümüz olumsuzdu. Üst ölçekli planla uyumsuz bir değişiklik yapılamaz imar hukukunda. Bu yapıldı oyçokluğu ile geçmişti buradan. Kurum görüşlerine aykırı da olduğu görünüyor. İBB'den de konu oyçokluğu ile geçti. Hukuk her yönü ile bizi bağlayacak bir alt veridir. Buna uygun olarak imar hareketlerini ve kültünü yönetmek zorundayız. Biz tabi ki insan ve sanayicilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba harcayalım ama hukukun dışına çıkıldığı zaman da buna meclisimizin alet edilmemesi gerekir. Dolayısıyla bizim bu konuya da bakışımız olumsuz” diyerek gurubunun kararını açıkladı.

db68300e-5060-4607-b6f1-b1b78bdae8cf
AŞKIN: CHP TUTARSIZLIK İÇİNDE
MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın söz alarak şunları söyledi: “CHP Grubu'nun bir tutarsızlık içinde olduğunu görüyorum. Bazı konularda “Sanayicimizin desteklenmesi konusunda yanınızdayız”, “Silivri'nin rantı Belediyeyi ait” deyip sonra da negatif görüş belirtiyorlar. Süheyl Bey plan notları ile hukukun dışına çıkıldığından söz etti ama burada bir imar artışı söz konusu değil. Burada sanayicimizin imalatlarının arttırılması noktasında bir takas söz konusu. Ve Silivri Belediyesi'ne 500 m2 artı bir yeşil alan kazandırmış durumdayız. Belediyeye 500 m2 artı bir alanı kazandırmanın ne gibi bir negatif durum olduğunu kendisine soruyorum. Son mevzuat değişikliğinde kıymet artışlarının %50'si bakanlığa, 4/1 ilçe belediyesi, 4/1'di de İBB'ye aktarılmakta. 464 888 Bin TL bir değer artışı söz konusu. Hem sanayicimiz, hem belediyeler kazanıyor hem de belediyemiz artı bir yeşil alan kazanıyor. Konuları değerlendirirken sadece muhalefet etmek değil de her yönüyle ela alıp belediyemizin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”
Gündem maddesine ilişkin değerlendirmeler Süheyl Kırkıcı-Sultan Aşkın ve Celalettin Yazıcı arasında şöyle devam etti:
KIRKICI: HUKUKU SAVUNMAYACAKSAK HİÇ BURADA OTURMAYA GEREK YOK
Süheyl Kırkıcı tekrar söz alarak “Herkesin kazandığı yerde hukuk kaybediyorsa bu ülkeden gelecek beklenemez. Hukuk insanlarının özellikle bunu daha çok savunması gerekiyor. Sultan Hanım'ın da bunu inanarak söylemediğini düşünüyorum. Sanayici tabi ki kazanıyor sanayi kuruluşu inşa edecek, belediye elbette harçlarla kazanacak. Ama niye hukuk kuralları oluşturuluyor. Adaleti tesis etmek için oluşturuluyor. Herkes buna uyarsa toplumda kargaşa olmaz, toplumda gelir bölüşümü çok daha adil olur. Rantlar bu kadar kolay belli ellerde toplanmaz. Hukuku savunmayacaksak hiç burada oturmaya gerek yok.”
“HUKUKSUZLUKTAN BAHSEDECEK OLURSAK SÜHEYL BEY BU KONUDA KONUŞACAK EN SON İNSANLARDAN BİRİ”
Sultan Aşkın, tekrardan söz alarak: “Süheyl Bey niyet okuyor; savunduğum şeye inanmadığımı söyleyerek. Hukuksuz bir durum varsa buyursunlar konuyu mahkemeye taşısınlar. Hukuksuzluktan bahsedecek olursak Süheyl Bey bu konuda konuşacak en son insanlardan biri. Çünkü mahkeme kararına rağmen satış yapmış bir belediye uygulaması var ve kendisinin de bu kararın altında imzası bulunuyor. Hukuktan bahsediyor ama mahkeme kararına rağmen yer satışı yapmış grubun içinde ve kararında imzası var. Bana hukuk dersi verecek en son kişi olduğunu düşünüyorum affına sığınarak” dedi.
KIRKICI: BİZ YANILTILDIK
Süheyl Kırkıcı: Bizim altına imza atmış olduğumuz karar elbette ki yanlış ve bunu savunmuyoruz zaten. Öyle bir şey olabilir mi? Önümüze bir meclis kararı geliyor ve imzalıyoruz. Binlerce karardan bir tanesiydi. O doğru bir yaklaşım değildi. Biz yanıltıldık orada. O hukuksuzluğu biz savunmuyoruz. O zaman bir yanlış varsa hep birlikte suç duyurusunda bulunalım. Hukuksuzluk hukuksuzluktur bu kadar üzerinde mi konuşacağız. ‘Adalete inanıyoruz' diyemez miyiz?
Sultan Aşkın: Süheyl Bey mesleği gereği, nasıl ki benim hukukla ilgili bir mazeretim olamazsa, altına imza attığı kararla ilgili olamaz. Mahkeme kararını geçtim Selimpaşa parselleri nasıl taşınmazlardı sosyal donatı, yol park olması gereken yerlerdi ve satışının mümkün olmadığını Süheyl Bey'in çok iyi bilmesi gerekiyordu. Mesleğinden dolayı mazereti olamaz.

e7c75974-2281-400c-9943-7ae4ca6e7a23
YAZICI: KARARLARIMIZ HUKUKUN İÇİNDE VE HUKUKA TABİDİR
Celalettin Yazıcı: Üst planlarda bir aykırılık tespit ediliyor ama buna hukuksuzluk diyemeyiz. Kararlarımız hukuk içinde ve hukuka tabidir. Tarafların ortaklaşa memnun ve mutabık olduğu bir süreç var. Üst planı yapan da biziz. Fayda maliyet açısından Silivri Belediyesi'nin faydasına olan bir karardır.
Gündem maddesi CHP'nin itirazlarına karşın AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti.
Sevginar SALİ


YORUM YAP