Meclis Pazartesi toplanıyor

Meclis Pazartesi toplanıyor

04.06.2022 08:41:38

Silivri Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 06 Haziran 2022 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek. Meclis Haziran ayında da önemli konuları karara bağlamaya hazırlanıyor.

Silivri Belediye Meclisi'nin 06/06/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Haziran Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M

1 - İlçemiz Yeni Mahalle Doktor Sadık Ahmet Caddesinde bulunan park alanına ''Kuva-yi Milliye'' ismi verilmesinin görüşülmesi.

2 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

3 - Silivri, Yolçatı Mahallesi 6279 ada, 4 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

SELİMPAŞA'YA SAĞLIK MERKEZİ

4 - Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın, 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

YENİ BİR MAHSUPLAŞMA DAHA

5 - Mülkiyeti belediyemize ait Çanta - Mimarsinan Mahallesi, eski 130 ada, 22 parsel (yeni Balaban Mahallesi, 683 ada, 7 parsel) sayılı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

6 - İlçemiz mahalle muhtarlarına yardım yapılmasının görüşülmesi.

7 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi Selimpaşa Kavşağı Projesi kapsamında 165 ada 1 ve 2 parsel, 1366 ada 3 parsel, 3613, 3617 ve 9555 parsel ile tescil harici alanlara ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

9 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

 

 

 


YORUM YAP