“Laiklik ve Bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz”

“Laiklik ve Bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz”

11.06.2024 10:27:54

Silivri Demokrasi Platformu bileşenleri, Eğitim-Sen öncülüğünde 11 Haziran Salı günü saat 18.00' da Atatürk Meydanı'nda Milli Eğitim
Bakanlığı'nın yeni müfredatıyla ilgili basın açıklamasında bulunacak.

 

Silivri Demokrasi Platformu bileşenlerinin Eğitim-Sen öncülüğünde 11 Haziran Salı günü saat 18.00' da Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredatı ile ilgili açılamada ulunacakları öğrenildi.
Yeni müfredatı Laiklik ve Bilim karşıtı olarak değerlendiren Eğitim Sen Sendikası, geri çekilmesi gerektiğini şu gerekçelerle savundu: “26 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ismiyle kamuoyuna açıklanan, tarihi yeni içeriği yüzyıl öncesinin dahi gerisinde olan müfredatı reddediyoruz.
Çünkü
1. Laik eğitim ve laik yaşamı hedef aldığı için,
2. Cumhuriyetin aydınlanmacı değerlerini ortadan kaldırdığı için,
3. Cinsiyetçi olup, toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermediği için,
4. Toplumsal, kültürel çeşitliği yok saydığı için,
5. Eğitimi piyasaya açmak, kamusal eğitimi ortadan kaldırmaya yönelik hazırlandığı için,
6. Öğrencileri belirsizliğe, umutsuzluğa ve geleceksizliğe sürüklediği için,
7. Sınav odaklı eğitim sistemine devam ederek, öğrenci yeteneklerini beceriler üzerinden değil değerler üzerinden gerici bir yöntemle ölçmek için,
8. Eğitimi bir bütün olarak dincileştirme ve bütün okulları imam hatip müfredatları ile eşleştirmek için,
9. Birleştirici, bütünleştirici ortak yurttaş bilinci yerine, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı olduğu için.
Silivri Demokrasi Platformu bileşenlerinin Egitim-Sen öncülüğünde demokratik laik cumhuriyeti savunan bilimsel çağdaş eğitimden yana olan başta velilerimiz ve tüm halkımızı basın açıklamanıza davet ediyoruz .
Basın açıklaması, 11 Haziran Salı günü saat 18.00'da Atatürk Meydanı'nda yapılacaktır.”
Renginar SALİ

YORUM YAP