Kızartma Yağı denetimleri artırıldı

Kızartma Yağı denetimleri artırıldı

31.01.2024 12:55:39

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kızartma Yağı denetimlerinin arttırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı; hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri bertaraf etmek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla, 24.01.2024-02.02.2024 tarihleri arasında kızartma yağlarına yönelik denetimlere ağırlık verilmesi, gerekli görüldüğünde numune alınması ve uygun olmayan işletme ve ürünler hakkında idari yaptırım uygulanması talimatı vermişti.
Silivri İlçe Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisleri tarafından yıl boyunca 7/24 esaslı gerçekleştirilen denetim ve kontroller, ilgi talimat gereği özellikle fast-food(ayaküstü) tarzı toplu tüketim yerlerine yönelik olarak sıklaştırıldı. Yapılan denetimlere İlçe Müdürü Nuri Ertuğrul da katıldı.
12.05.2012 tarih ve 28290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" gereğince kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağların "polar madde", "asit sayısı" ve "kızartma yağı sıcaklığı" kriterleri, kızartmada kullanılmakta olan yağların güvenilirliği ve kalitesi açısından önem arz etmekte olup; mevzuatta Kızartma Yağı Sıcaklığı (ºC) ≤ 180, Polar Madde (%) ≤ 25, Asit Sayısı (mg KOH/g yağ) ≤ 2,5 olarak belirlenmiştir.
Kontrol görevlileri ekipmanlarından olan "Kızartma Yağı Ölçüm Cihazı" ile denetim esnasında kullanılmakta olan kızartma yağın polar madde miktarı ölçülmektedir. Yapılan ölçüm hızlı test yöntemi ile yapıldığı için sonuca göre hemen yasal işlem uygulanmamakta olup, şüpheli durumlarda numune alınarak Gıda Kontrol Laboratuarına gönderilerek hem polar madde miktarı hem de asit sayısı analizi istenmektedir. Nihai muayene ve analiz sonucu mevzuata uygun olmayan numuneler ile ilgili sorumlu gıda işletmecisine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddesi yasal işlem uygulanmaktadır.
Seda ŞİMŞEK

YORUM YAP