İlker Bayrak

İyi Proje Nasıl Olmalıdır?

Eğitimciler için artık yavaş yavaş değil iyiden iyiye hızlı bir süreç başladı. Proje Tabanlı Öğrenme o kadar revaçta ki artık, özel ve resmi tüm eğitim kurumları projeleri ciddi anlamda önemsiyorlar. Bu çok memnuniyet verici. Bunu ciddi anlamda bir akademik altyapı ile gerçekleştiren özel kurumlar da var. Çizgi Kolejleri gibi. Yazılarımı takip eden değerli okuyucularım arasında belki bilmeyenler vardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izinleriyle Çizgi Kolejlerinde proje koordinatörlüğü görevimi sürdürüyorum. STEM- Artırılmış Gerçeklik- e Twinning kavramları ekseninde birbirinden güzel dersler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimden, velilerimizden ve kolejden aldığım dönütler çok güzel. Çizgi Kolejlerinde STEM- ART bir yana, Finlandiya'nın bile oluşturmaya çalıştığı sistemi cumartesi günü yaptığım kulüp çalışmalarında uyguluyorum. Disiplinler arası bir yaklaşımla geleneği reddetmeden, proje ve yer tabanlı öğrenmeyi kullanıyoruz. Bugünkü yazımda sizlerle “iyi proje nasıl olmalıdır” konusunu konuşalım istiyorum. Projeler üretilirken, planlanırken ve uygulanırken disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim programımızla ilişkilendirilmelidir. 5E Öğrenme döngüsü esas alınarak disiplinler arası yapılan projeler; uygulamada büyük faydalar sağlayacaktır. Yoksa yaptığınız proje kağıt üstünde kalmaya mahkum olur. Bakın şimdi sizi yeni bir tabirle tanıştıracağım. Mekan/ Yer Tabanlı Öğrenme... Çevreyi mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.
• İyi proje, öğrenci merkezli olmalıdır. Projelerde öğretmenin rolü birtakım bilgi ve görevleri öğrencilere aktarmak suretiyle projeyi yönetmesinden ziyade; öğretmenin rolü öğrencilerin ön bilgilerinden hareketle; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre katılımcı, gözlemci olarak proje faaliyetleri sürecini yönlendirmek olmalıdır.
• İyi projeler, uygulama sürecinde öğrencilere yaşantı zenginliği sağlamalıdır. Farklı strateji yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Buluş, araştırma- inceleme, işbirlikçi öğrenme, drama, proje tabanlı öğrenme, problem çözme, beyin fırtınası, teknoloji destekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak süreç zenginleştirilmelidir.
• İyi projeler birçok disiplini bir arada kullanır. Disiplinler arası bir yaklaşımla proje çalışmaları yürütülür. Aynı anda birçok ana disiplin söz konusu olabilir.
• İyi projeler, üst düzey beceriler olan, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmenin bireye kazandırılmasını önemser. Bireylerin bilgiyi beyinlerinde depolaması değildir; proje faaliyetleri ile bireylerin yeni bilgiler üretmesi; sorunları çözümlemesi önemlidir.
• İyi projeler bir soruna çözüm getirmek için başlatılmalıdır. Klişe olmamalıdır. Kaynağını eğitim ortamından almalıdır. Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerini sorularla ortaya çıkarmalıdır. Konuyla ilgili öğrencileri meraklandıracak çeşitli materyallerle etkinliklere başlanabilir. Merak uyandırıcı, onların dikkatini çekici çeşitli sorular sorulabilir. Burada önemli olan doğru cevabı bulmak değil, farklı fikirlerin ortaya çıkması için uygun zemin oluşturmaktır. Bu amaçla uluslararası ortaklarla bir çevrimiçi faaliyet olarak bile planlanabilir.
• İyi projelerde proje planı 5E öğrenme döngüsünün de bir parçası olan Keşfetme/ Exploration esas alınarak yürütülür. Ortaklar yeni fikirler keşfetmek için birbirleriyle çalışırlar. İyi projelerde bu bölüm öğrencilerin en etken olduğu bölümlerdendir. Öğrenciler konulara dair hipotezler kurarlar, kestirimde bulunurlar. Öğrenciler kurdukları hipotezler yordamıyla düzenlemeler ve planlamalar yaparlar. Bu aşamalarda öğretmen, açık öneriler sunar; yönlendirici sorular sorar; öğrencilerin farklı fikir ve düşüncelerini takdir eder.
• İyi projelerde öğrenciler işbirlikçi öğrenme içinde olurlar. Öğrenciler proje faaliyetleri esnasında, birbirleriyle fikir alış verişinde bulunarak, farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlarlar.
• İyi projelerde öğrenciler kendilerinin ve arkadaşlarının yeteneklerini fark ederler. Düşünce üretirler, eleştirirler; eleştirilere tahammül etmeyi öğrenirler.
• İyi projelerde öğretmen, öğrencileri cesaretlendirmiştir. Açıklamalarını öğrencilerin deneyimleri üzerine kurmaya dikkat etmelidir. Hoşça Kalın.

YORUM YAP