İtirazlar İBB’den geçti

İtirazlar İBB’den geçti

26.07.2018 11:26:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 13 Temmuz 2018 tarihli oturumunda 1/5000 ölçekli Silivri Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı itirazlarını değerlendirerek planlar CHP'li üyelerin itirazlarına karşın oyçokluğuyla meclisten geçti.

İşte İBB'nin konuyla ilgili aldığı kararın ayrıntıları: “4. PLAN NOTLARINDAKİ HÜKÜMLER İLE İLGİLİ İTİRAZLAR:
Şehir Planlama Müdürlüğünde 4594 ve 4561 BN ile kayıtlı ilgi (o) itiraz dilekçeleri ile plan notlarına Turizm Tesis Alanlarında “özel Eğitim Tesisi yapılabilir." hükmünün ilave edilmesi ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında “...tevsii yapılmaması şartıyla...” hükmünün iptal edilmesi talep edilmektedir.

DEĞERLENDİRME: Alibey Mahallesi 509 ada 1 parseldeki Turizm Tesis Alanına ait itiraz dilekçesinde söz konusu alanlarda Eğitim Tesisi yapılabilmesiyle ilgili bir plan notu değişikliği talep edilmektedir. 1/5000 ölçekli planın notlarında özel Sosyal Altyapı Alanları olarak planlanan alanların dışında sadece Ticaret+Konut Alanlarına da özel Eğitim Tesisi izni verilmiş olup, bunun dışındaki alanlarda herhangi bir Özel Altyapı Tesisi öngörülmemiştir.
Alipaşa Mahallesi 244 ada 1 parseldeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına ait itiraz dilekçesinde ise ilgili plan notundaki “...tevsii yapılmaması şartıyla..." hükmünün iptal edilmesi talep edilmektedir. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında; “...Bu alanlarda ileri teknoloji gerektiren, çevre sorunu yaratmayacak, dumansız, kokusuz, atık ve artık bırakmayan, patla) ıcı, parlayıcı, yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan ileri teknoloji enstitüleri, ar-ge birimleri, bilişim, iletişim teknolojilerinin, ah sektörlerinin kullanıldığı geliştirildiği ofis birimleri, tesisler, laboratuvarlar yer alabilir. Halihazırda ruhsatlı olarak yapılaşmış ancak bu alanlar için belirlenen kriterlere uymayan sanayi tesisleri, çevreye zarar vermeyecek şekilde önlem alınması ve tevsii yapılmaması şartıyla ekonomik ömürlerini tamamlayınca) a kadar mevcut kullanımlarına devam edebilirler.” hükmü yer almaktadır. Plan notunun bütünü dikkate alındığında söz konusu talep, plan notunun başında zikredilen kullanım şartlan ile çelişmekte olup, fonksiyon alanının ileri teknoloji gerektiren, çevre sorunu yaratmayacak, dumansız, kokusuz, alık ve arlık bırakmayan, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı maddeler içermeyen ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan ileri teknoloji kullanan sanayi tesislerine dönüşümünü engelleyici niteliktedir.

5. KENDİ PARSELİ DIŞINDA BİR ALANA YAPILAN İTİRAZLAR:
Şehir Planlama Müdürlüğünde 2919, 3422, 3424, 3426, 3427, 3321, 3333, 3304, 3875, 3508, 3515, 3520, 3525, 3499, 3420, 3417, 3415, 3337, 3329, 3319, 3121, 3135, 3091, 3003,4144, 4148, 4151, 4157, 4161, 4163, 4171, 4175, 4180, 4183, 4191, 4154, 4155, 4150, 4146, 4141, 4135, 4131. 4184, 4239, 4240, 4244, 4226, 4228, 4232, 4221, 4218, 4215, 4207, 4211,4205, 4203, 4199. 4190. 4236, 4245, 3986, 4216, 4217, 4220. 4222. 4224, 4230, 4233, 4235. 4160, 4169, 4173, 4179. 4182. 4185, 4189, 4122, 4124, 4127, 4164, 4167, 4156, 4149, 4153, 4237, 4176, 4209, 4212, 4213, 4112, 4120, 4115, 4117, 4195, 4341, 4472, 4297, 4296, 4322, 3976, 3803, 3886, 4597, 4549, 4038. 4456, 4438, 4335, 4339, 4343, 4345, 4346, 4482. 4350, 4367, 4370, 4371, 4378, 4381, 4382, 4385, 4388, 4315, 4304,4302, 4301, 4300, 4298. 3985, 3993, 4012, 4013, 3647, 3633, 3634,3582, 3980, 3990, 3995, 4389, 4413, 4428, 4431, 4416, 4442, 3745, 3744, 3755, 3757, 3779, 3781, 3782, 3783, 3786, 3787, 3788, 3791, 3794, 3795, 3798, 3800, 3805, 3822, 3819, 3817, 3815, 3814, 3820, 3823, 3812, 3809, 3807, 3821, 3816, 3813, 3811, 3808, 3804, 3802, 3799, 3793, 4506, 4505, 4498, 4490, 4494,4095, 3720, 3825, 3827, 3829, 3832, 3833, 3835, 4443, 4592, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4599, 4595, 3881, 3878, 3932, 3934, 3930, 3940, 3938, 3936, 3727, 4924, 4293, 4481, 4480, 4479, 4478, 4477, 4476, 4475, 3895, 3958, 3960, 3972, 3941, 3943, 3945, 3949. 3951, 3952, 3955, 3953, 3957, 3959, 3961, 3963, 3965, 3966, 3968, 3969. 4001, 4029, 4028. 4027, 4026, 4024, 4052, 4050, 4049, 4048, 4047,4046, 4045, 4043, 4076, 4075, 4074, 4073,4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4069, 4070, 4071, 4061. 3971, 4031, 4030, 4079, 4030, 4079, 4078, 4080, 4082, 4081, 4083, 4487, 4489, 4492, 4491, 4529, 4528, 4527, 4526, 4525, 4524, 4523, 4522, 4521, 4520, 4519, 4518, 4517, 4516, 4515, 4514, 4513, 4512, 4511, 4510, 4509, 4329, 4533, 4532, 4035, 4014, 4016, 4017, 4019, 4020, 4022, 4427. 4415, 4407. 3928, 3907, 3908. 3912, 3915, 3918, 3920. 3922, 3924. 3926. 3903, 3904, 3900, 3921, 3923, 3925, 3927, 3929, 3931, 3933, 3935, 3937, 3939, 3911, 3914, 3916, 3919, 3851, 3846. 3843, 3872, 3870, 3868, 3864, 3862, 3859, 3857, 3856, 3853, 3850,3848, 3847, 3845, 3842, 3855, 3858, 3831, 3860, 3826, 3830, 3828, 3824, 3839, 3838, 3 865, 3863, 4200, 4202, 3899, 3901, 3905, 3796, 4508, 4507, 3902, 3909, 3973. 4077, 4072, 3975, 3834, 3866, 3861, 3852, BN ile kayıtlı 389 adet, Yazı İşleri Müdürlüğünden BN: 4651 numaralı üst yazı ile gelen 4 adet ve BN: 3994 numaralı itiraz dilekçesine bağlı 484 adet ilgi (ö) itiraz dilekçeleri ile kendi parselleri dışında bir alana ait plan kararına itiraz etmektedirler.
DEĞERLENDİRME: Kendi Parseli dışındaki bir alana itiraz eden toplan 877 adet itiraz dilekçesinin 869 adedi Marmara Uyumkent Sitesi sakinleri tarafından verilmiştir.
Bütün site sakinlerinin itirazının nedeni ayrı parseller olmasına rağmen site şeklinde yapılaşmış alanda, daha önce kamuya terk edilen ve 1/5000 ölçekli planda da 12 metrelik kem içi araç yolu olarak planlanan yolun, site içinde güvenlik endişesi yaratmasından kaynaklanmaktadır. Aynı Site sakinlerinin diğer itiraz konusu sitenin kuzey indeki 20 metrelik yan yolun D-100 karayolunun bitişiğine kaydırılmasıdır. Konu ile ilgili ayrıntılı değerlendirme “7. Silivri Belediye Başkanlığının İtirazları” kısmında ele alınmıştır.

6.DEĞERLENDİRMEYE ALINAMAYAN İTİRAZLAR:
6.A. PLANIN GENELİNE YAPILAN İTİRAZLAR:
Şehir Planlama Müdürlüğünde 2879, 2922, 3027, 3281, 3282, 3297, 3287, 3285, 3278, 3275, 3313, 3331, 3323, 3228, 3173, 3235, 3236, 3238, 3268, 3255, 3571, 3505, 3516,3521, 3530, 3444, 3458, 3489, 3481. 3418. 3141,3379, 3327, 3111, 3115, 3073, 3004, 4177, 4318, 3897, 3891, 3981, 4004, 4310, 3739, 3740, 3736, 3734, 3742, 4585, 4583, 4584, 4712, 3645, 3660, 3646, 3628, 3643, 3586, 4369, 4493, 4104, 4458, 4430, 4399, 4380, 4374, 4372, 4651, 4091,4093 BN ile kayıtlı 71 adet ilgi (p) itiraz dilekçeleri ile planın geneline itiraz edilmektedir.

6.B. İTİRAZ KONUSU İLE PLAN DURUMU UYUMSUZ İTİRAZLAR:
Şehir Planlama Müdürlüğünde 2030, 2038, 2319, 2421, 2536, 2595, 2598, 2597, 2603, 2602, 2600, 2753, 2742, 2772, 2812, 2831, 2841, 2837, 2858, 2857, 2925, 2966, 2971, 2953, 3260, 3267, 3271, 3324, 3226, 3229, 3202, 3207, 3423, 3565, 3561, 3576, 3512, 3518, 3526,3497, 3503, 3556, 3555, 3463, 3419, 3416, 3412, 3399, 3394, 3377, 3414, 3407, 3406, 3322, 3142, 3161, 3164, 4241, 4243, 4197, 4201, 4133, 4140, 4166, 4174, 4314, 3944, 4477, 3889, 3964, 3992, 3989, 4008, 4006, 4009, 3954, 4306, 3743, 3758, 3774, 3806, 3882, 3880, 4551, 4552, 4606, 4619, 4622, 4624, 3673, 3674, 3652, 3623, 3641, 3631, 3640, 3637, 3580, 3579, 3585, 4328, 4376, 4488, 4323, 4432, 4429, 4426, 4452, 4444, 4435, 4405, 4347, 4433, 3648, 3948, 3946, 4410, 3849, 3994, 4088, 4720, 4720, BN ile kayıtlı 389 adet, Yazı İşleri Müdürlüğünden BN: 4651 numaralı üst yazı ile gelen 7 adet ve Silivri Belediye Başkanlığından BN: 3994 numaralı üst yazı ile gelen 2 adet ilgi (r) itiraz dilekçeleri ile çeşitli plan kararlarına itirazlar edilmiş ancak dilekçelerde belirtilen itiraz konularının planda gerçekleşmediği tespit edilmiştir.
6.C. ASKI SÜRESİ
DIŞINDAKİ İTİRAZLAR:
Şehir Planlama Müdürlüğünde 5042, 4873,4870, 4813, 4730, 4770, 4647, 4643,4645, 4611, 4612, 4613, 4615, 4617, 4626, 4627, 4628, 4632, 4630, 4631, 4648, 4644. 4641, 4734, 4728, 4670, 4677. 4671, 4673, 4666, 4676, 4675, 4678, 4725, 4726, 4733, 4727 BN ile kayıtlı 37 adet ilgi (s) itiraz dilekçeleri ile çeşitli konularda plan askı süresi dışında itiraz edilmiştir.

6.D. MÜKERRER İTİRAZLAR:
Şehir Planlama Müdürlüğünde 2034, 2033,2429, 2427, 2426, 2422, 2414, 2592, 2773, 2777, 2749, 2778, 2779. 2726,2798.2970, 2964,2973, 2977, 3000, 3167,3133, 3134, 3314, 3315, 3318,1 3326, 3317, 3325, 3225, 3247, 3279, 3277, 3256, 3562, 3531, 3517, 3527, 3324, 3542, 3466, 3468, 3476. 3479. 3483, 3418, 3402, 3153, 3389, 3386, 3400, 3334, 3151, 3150, 3149, 3158, 3156, 3123, 3120, 3105, 3117, 3078, 3080, 3085, 3096, 3007, 3016, 3994, 2993. 4187, 4227,4162, 4159, 4147. 4145, 4142, 4178, 4193, 4317, 4319, 3890, 4465, 3893, 4010, 4307. 4601. 3753, 3792, 3778. 3877, 4564, 4567, 4568, 4565, 4603, 3680, 3691, 3683, 3671, 3654, 3636, 3629, 3622, 4375, 4496, 4486, 4531, 4445, 4441, 4466, 4386, 4368, 4867, 4629, 4646, 4668, 3867, 3871, 4720, 4720, 3592, 4776, 4776, BN ile kayıtlı 123 adet, Yazı İşleri Müdürlüğünden BN: 4651 numaralı üst yazı ile gelen 9 adet \e İl Mahalli İdareler Müdürlüğünden BN: 4756 numaralı üst yazı ile gelen 3 adet ilgi (ş) itiraz dilekçeleri ile aynı kişi tarafından aynı parsele aynı konuda itiraz edilmiştir.

DEĞERLENDİRME:
Parsel numarası belirtilmeyen, yapılan itirazların parsellerini doğrudan etkilemeyen, neye itiraz ettiği belirlenemeyen, belli bir konuya değil belirsiz olarak planın bütününe itiraz eden ya da mükerrer olarak yapılan itirazlar 1/5000 ölçekli planların hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin yasal mevzuat nedeniyle değerlendirilmeye alınamamaktadır.

7. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞININ İTİRAZLARI:
Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (t) yazılarında;
a- Silivri ilçesi Alibey Mahallesi 98 ada 114 parsel sayılı 18.007m2 yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 9.250m2,si (%51'lik kısmı) Silivri Kentsel Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı uygulama İmar Planı içinde kalmakta olup tamamı yol ve İlköğretim alanı olarak planlanmıştır. Kalan kısmı ise SİT alanı dışında kalmakta olup 17.10.2017 tarihinde onaylanan ve 22.01.2018 ile 20.02.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılan planda kalmaktadır. Bu kısım ise 120 k/ha yoğunluklu konut alanı olarak planlanmıştır. 24.07.2017 ona> tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Belediyemize yapılan itiraz ile; parselin SÎT alanında kalan kısmının okul alanından çıkarılarak çevre yapılanma koşullarına uygun bir yapılaşma emsali verilmesi şartıyla parselin diğer kısmının (17.10.2017 onay tarihli planda kalan kısmının) okul alanı olarak planlanmasını, bunun geçekleşmesi halinde de kamuya ayrılan alanların bedelsiz terk edileceğine ilişkin parsel maliki tarafından beyan edilmesi neticesinde ilgilisinin İtirazı 05.01.2018 tarih 9 sayılı Belediye Meclis Kararımız ile kabul edilmiştir. Bu itiraz kapsamında yapılan plan değişikliği tarafınıza iletmiştir. Kamuya kamulaştırma yükünün getirilmemesi ve planın uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla, 98 ada 114 parsele ilişkin olarak Silivri Belediyesinin 05.01.2018 tarih 9 sayılı karan yapmış olduğu ve parselin SİT alanı içinde kalan kısmının konut olmasına ilişkin kararın kabulü ve parselin kalan kısmının ise Eğitim Tesis Alanı olarak planlanmasını uygun olacaktır.
b- D-100 Karayolunun güneyinden geçen 20 metre cm kesitli öngörülen yan yolun Karayolları mevzuatı gereğince kamulaştırma sınırı dışından geçmesi gerekmektedir. Söz konusu yolun kamulaştırma sınırının dışından geçirilmesi neticesinde ise birçok binanın ve parselin yol hattı altında kalacağı ve büyük meblağlı kamulaştırma maliyeti doğuracağı açıktır, özellikle kent merkezinde, Boğluca Deresi kenarında ve yerleşik alanda yapılaşmanın tamamlandığı, 5-6 katlı ticari yapıların bulunduğu göz önüne alındığında bu yolun uygulanma olanağı kalmamaktadır. Bu sebeple 20 metre olarak planlanan ve kent merkezinde ruhsatlı ve iskânlı yapılara isabet etmesi sebebi ile açılması mümkün olmayan imar yolunun 15 metre cn kesitine düşürülmesi ve yapıların bulunmadığı yerden geçirilmelidir.
c- Yine 20m. genişliğinde planlanan yan yolun Uyumkent ve Simpaş-Selimbria Sitesi kesiminde yolun D100 karayoluna paralel geçirilmesinin uygulamada kolaylık sağlayacağı açıktır. Bu sebeple bu kesimde D100 karayoluna paralel geçirilmesi gerekmektedir, d- İlçemiz merkezinde meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 6 ve 7 kat yapılaşma koşulu olan yapı adaları mevcuttur. 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan notlarında İse bu alanlar için 5 kat yapılaşma öngörülmüştür. Bu sebeple meri uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak 1/5000 ölçekli planda 5 kat yapılaşma şartının kaldırılması hak kayıplarını ve mağduriyeti önleyecektir.
e- Alibey Mahallesi 1641 adanın batısından 15 metre genişliğinde bir yol planlanmıştır. Bu yolun sağında ve solundaki parsellerde ruhsatlı ve iskanlı yapıların bulunduğu ve 15 metre en kesitinde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiş olup bu yolun meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planında olduğu gibi 12 metre cm kesitine düşürülmelidir, f- Alibey Mahallesi 1641 ada 1, 1642 ada I vc 98 ada 958 parseller ile 98 ada 112 parsellerin arasından geçen 20 metre genişliğindeki yolun güzergâhı incelendiğinde, bu genişlikte yol açılmasının imkânının olmadığı, devamında 20 metre genişliğinde yan yol ile birlikte birbirine paralel üç adet 20 metre en kesitli >olun planlandığı, bunun uygulamada sorunlar yaratacağı tespit edilmiştir. Bu bölgedeki yapılaşmaya ilişkin yoğunluğun 120 kişi/hektar gibi düşük bir yoğunluk olduğu da dikkate alındığında bu yolların 15 metre en kesitine düşürülmesi uygun olacaktır. (Devam Edecek)


YORUM YAP