HAZİRAN AYI MECLİSİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

HAZİRAN AYI MECLİSİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

5.06.2017 10:49:56
Silivri Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın I. Birleşiminin I. Oturumu, 5 Haziran 2017 Pazartesi Günü 16.00'da gerçekleştirilecek.

Silivri Belediye Meclisi'nin 5/06/2017 Pazartesi tarihine rastlayan Haziran Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 16.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1-İlçemiz sınırları içerisindeki isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

2-Silivri - TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki “Meskun Konut Alanları"na ait bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

3-Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi Köy Yerleşik Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

4-Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 37 ada, 31-32 nolu parsellerdeki yapı ile ilgili İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları  Müdürlüğünden katkı payı alınması konusunun görüşülmesi.

5-Belediyemize ait Ezgi Tic.A.Ş.nin sermaye artışının görüşülmesi.

YORUM YAP