İlker Bayrak

Erasmus- E- Twinning- Eğitimde İyi Örnekler ve Yenilikçilik Ödülleri

Ne güzel tam “Edebiyat ve Gerçeklik” demişken, okur ve yazar ilişkisi üzerine yazmaya hazırlanırken bir arkadaşın telefonu ile adeta edebiyat dünyamdan uyandırılmış gibi oldum. Arkadaş e-Twinning ve Erasmus Projeleri ile ilgili aklına takılan birçok soruyu peş peşe sıraladı. Zaten çoktandır mailler ve mesajlar alıyorum. Yakın çevremden de çok değerli meslektaşlarım projelerle ilgili sorular soruyorlar. Birçok proje hazırladığım için, Eğitimde İyi Örnekler, Yenilikçilik Ödülleri, E-Twinning Projelerimizle hep gündeme geldiğimiz için insanlar merak ediyor haliyle. Ben projelerin yaygınlaştırılması noktasında bıkmadan usanmadan herkese bildiklerimi anlatıyorum. Proje Tabanlı Öğrenmeye duyduğum mesleki inancımın bir gereği olarak görüyorum bunu. Finlandiya Eğitim Sistemi yakın bir gelecekte proje tabanlı öğrenme üzerine kurulu bir modele geçmiş olacak. Öğrenciler artık disiplinler arası bir yaklaşımla ders odaklı değil konu odaklı bir sistemde öğretim görecekler. Farklı disiplinlerden öğretmenlerle aynı odaklanma noktasında çalışmak ekip ruhu kazanmalarını da sağlayacak. Çağımızda Proje Tabanlı Öğrenme ve Öğretme vazgeçilmez hale geliyor. Uluslararası bilgi paylaşımına fırsat veren e- Twinning ve Erasmus projeleri tabi çok revaçta... Erasmus Projeleriyle okullar arasında kurulan stratejik ortaklıklar; yenilik geliştirmeye ve iyi uygulamaların değişimine fırsat veriyor. Yalnız uluslararası projeler yok tabi; Eğitimde İyi Örnekler, Yenilikçilik Ödülleri gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü projeler de mevcut. Ülke genelinde öğretmenlerin yenilik geliştirmesi, geliştirdikleri yeniliklerin yaygınlaştırılması ve iyi örneklerin paylaşılması noktasında bir öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın Strateji Geliştirme çalışmalarıyla gurur duyuyorum. Bu çalışmaları yabancı ülkelerdeki ortaklarımızla da paylaşıyorum. Avrupa'nın 12 ülkesi ile yürüttüğümüz uluslararası projelerimizle aslında Türkiye olarak onlara rehberlik ediyoruz. Daha çok şeyler yapmalıyız. Bu noktada biz eğitimcilere büyük görevler düşüyor. Bana en çok gelen soru, Eğitimde İyi Örnekler ödülleri ile ilgili. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımına katılma hakkını 4 kez üst üste kazanınca; hep aynı soru... Başvuru formu... Şimdi büyük bir başarı daha elde ettik. Bakanlığımız düzeyinde Eğitimde Yenilikçilik Ödüllerinde saha ziyareti hakkı kazandım. Fatih Projesi ve Konuşma Egzersizleri isimli projemle... Yine aynı soru... Başvuru formu... Şimdi 3600 proje içinde Türkiye çapında 300 proje içine girince kulağa çok hoş geliyor tabi. Bakın soru aynı: Başvuru Formu.
Ben kaç kez açıklamışımdır başvuru formu hazırlarken tek dikkat ettiğim şeyin yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk olduğunu. Aslında başvuru formu işin en kolay en son aşaması... Yani projeniz nihayete erdikten sonra, yazacağınız basit bir form. Genellikle 3-5 sayfayı geçmez. Şimdi süreç odaklı hareket etmek yerine, ödül kazanma amacıyla sonuç odaklı hareket edenler bekledikleri başarıya elbette ulaşamıyorlar. Şimdi saha ziyaretleri de yapılıyor artık. Bu saha ziyaretleri uygulaması da son derece faydalı ve gerekli diye düşünüyorum. Okullardaki uygulamayı yerinde görme açısından jüriye önemli bir gözlem şansı veriyor. Biraz da Erasmus'tan bahsedelim. Konu çok uzun... Böyle birkaç yazı devam edecek sanırım. Erasmus ayrı bir uzmanlık... E- Twinning ayrı. Eğitimde İyi Örnekler, Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri hepsi ayrı ayrı ... Ödül süreçleri de ayrı. Gelecek yazılarda söz veriyorum. Başvuru formu yazmanın inceliklerini de anlatacağım. Ama biraz Erasmus'tan bahsedelim.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 – 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında okul eğitimi alanında sağlanan hibe destekleri 2014 – 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam ediyor. Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

YORUM YAP