Encümenin 4 Mayıs imar gündemi

Encümenin 4 Mayıs imar gündemi

1.06.2017 13:17:28

4 Mayıs 2017 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediye Encümeni gündemindeki imar konuları kararlaştırdı.

İmara ilişkin Encümenin 4 Mayıs tarihli oturumunda almış olduğu kararlar şu şekilde:
BÜYÜK KILIÇLI MAHALLESİ 4 parsel (Laiklik Sokak) yazılı yerde bulunan ve ruhsatsız yapılmasından dolayı 09/03/2017 tarih ve 2017/3-18 nolu yapı tatil tutanağı ile mühürlenen yer ile ilgili Silivri Kaymakamlığının 17/03/2017 tarih ve 882 sayılı yazısına istinaden yapılan kontrolde, mühürlü yapıda inşai faaliyete devam edildiği, çatının kapatıldığı pencerelerin takıldığı tespit edilerek inşai faaliyet 2. kez mühürlenmek suretiyle 29/03/2017 tarih ve 2017/4-14 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Ferhat T.'e 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BÜYÜK SİNEKLİ MAHALLESİ, 596 parsel yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız prefabrik yapı tespit edilmiş olup, 03/05/2017 tarih ve 2017/6-3 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 85,34 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 8.824,07 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Recep K,'ya 8.824,07 TL imar para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
MİMARSİNAN MAHALLESİ, 684 ada 1 parsel üzerinde 16/03/2017 tarih ve 450758 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan kontrolde; 6 nolu bağımsız bölüm maliki Dilek Y. tarafından salon önündeki terasın dışa doğru 70 cm büyüttüğü, Yatak odasının önüne 2.15x4.30 ölçülerinde teras eklediği, çatı piyesinde plak döşemenin kaldırılarak çatının yükseltildiği ve kullanım alanının artırıldığı tespit edilmiş olup, 27/03/2017 tarih ve 2017/4-12 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Dilek Y.'ya 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SELİMPAŞA MAHALLESİ, 1427 parsel (Altın Kök Caddesi, 3129 Sokak) yazılı yerde 420534 sayılı ve 27/12/2016 tarihli vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde ne zaman yapıldığı belli olmayan, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız kargir bina ve onaylı ve mimari projesine aykırı olarak pergole yapıldığı tespit edilmiş olup, 24/03/2017 tarih ve 2017/4-10 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Yapı için, Emel A.'a 125,00 TL, Nusret Y.'a 125,00 TL, Jaklen U.'a 125,00 TL, Aliye T.'a 125,00 TL, Hüsnü Gafur V.'a 125,00 TL, Seyfi A.'a 125,00 TL, Aysel Ö.'e 125,00 TL, Ercan K.'a 125,00 TL, Osman T.'a 125,00 TL, M. İclal K.'e 125,00 TL, Deniz E.'a 125,00 TL, Tüba A.'a 125,00 TL, Esra A.'a 125,00 TL, Faruk D.'e 125,00 TL, Nihat Ö.'e 125,00 TL, İsa Hazım T.'a 125,00 TL pergole için Ercan K.'a 2.000,00 TL imar para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
MİMARSİNAN MAHALLESİ, 1283 ada 14 parselde (Şehit Nusret Şahin Caddesi) şikayet dilekçesine istinaden Acar Yapı İnşaat ve Sanayi A.Ş tarafından yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde 3 adet prefabrik konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 28/03/2017 tarih ve 2017/4-13 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından A.Yapı İnşaat ve Sanayi A.Ş'ye 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
PİRİ MEHMET PAŞA MAHALLESİ, 15 ada 31-89 parsel yazılı yere İstanbul I numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurumunun 02/03/2017 tarih ve 2311 sayılı kararına istinaden yerinde yapılan kontrolde koruma kurumunun kararında bahsi geçen tescilli yapı üzerindeki muhdes unsurlar (ilaveler) yaklaşık 309,94 m2 olarak yapı tatil tutanağında krokide çizili şekilde yapıldığı ve işgalli olduğu tespit edilmiş olup, 21/03/2017 tarih ve 2017/4-8 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından S. Cafe Pasta Restorant San. Tic. Ltd. Şti'ne 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
GAZİTEPE MAHALLESİ, 651 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Sebahattin E. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 7,00x3,00 metre ebatlarında konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 27/04/2017 tarih ve 2017/5-21 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 820,63 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Sebahattin E.'a 820,63 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, 794 parsel (Rumeli Caddesi No: 16) yazılı yere 432970 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan kontrolde onaylı mimari projesine aykırı olarak ruhsat süresi dolduktan sonra çatı yükseltilerek kullanım alanı oluşturulduğu, 795 parsel ile arasında bulunan bahçe duvarının yan parsele tecavüzü bulunduğu, arka bahçede 2,80x2,45 metre ölçülerinde komşu çekme mesafelerinde müştemilat yapıldığı tespit edilmiş olup, 22/03/2017 tarih ve 2017/4-9 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Zehra A.'a 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
GAZİTEPE MAHALLESİ, 19 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Rabiye T. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 10.00x11.00 metre ebatlarında temel betonu üzerine konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 27/04/2017 tarih ve 2017/5-22 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 110 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.516,52 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Rabiye T.'a 379,20 TL, Rıza G.'e 284,34 TL, Sadık V.'ya 284,34 TL, Zafer D.'a 284,34 TL, Ahmet Y.'a 284,34 TL imar para cezası tayinine imar para cezası tayini.
FENER MAHALLESİ, 3165 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Hasan A. ve Hiss. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 7,00x6,00 metre ebatlarında temel betonu atıldığı tespit edilmiş olup, 28/04/2017 tarih ve 2017/5-24 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 42 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 820,63 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Hasan A.'a 164,13 TL, İbrahim Ö.'e 131,30 TL, Keder D.'e 65,65 TL, Engin Ö.'a 65,65 TL, Yusuf U.'a 65,65 TL, Yakup G.'e 65,65 TL, Zeynep B.'a 65,65 TL, Gülşah B.'a 65,65 TL, Mukaddes B.'e 65,65 TL, Veli G.'e 65,65 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BEKİRLİ MAHALLESİ, 60 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Tahsin F. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 3,70x7,00 metre ebatlarında konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 28/04/2017 tarih ve 2017/5-23 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 820,63 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Tahsin F.'ya 820,63 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SAYALAR MAHALLESİNDE, Maliye hazinesi adına kayıtlı olan 3 numaralı parsel üzerine 775 Sayılı Gecekondu Kanununa aykırı olarak Lüffi Ş. tarafından 20.30x6.20 metre ebatlarında tek katlı kaçak ve ruhsatsız yapı yapıldığı 03/05/2017 tarihli tutanakla tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 17/12/2009 tarih 5940 Sayılı Kanunla değişik 42.maddesi gereğince; toplam 125.8 m2 alanın (yapının) imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tebliği uyarınca I. Sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m2 için 4,923759.-TL birim fiyat üzerinden cezai artırımlar ile birlikte hesaplanarak toplam 2.229,87 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17/12/2009 tarih ve 5940 Sayılı Kanunla düzenlenen 42. maddesine göre Lütfi Ş.'e 2.229,87 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ, 518 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ruhsat alınmaksızın inşai faaliyette bulunması sebebi ile 10/05/2016 tarih ve 2016/4-21 sayı ile yapı tatil tutanağı tanzim edilmiş ve 02/06/2016 tarih ve 2016/213 sayı ile yapı ruhsata bağlanmıştır. Ancak taşınmazın İmar işlen dosyasında yapılan inceleme neticesinde 02/06/2016 tarih ve 2016/213 sayı ile ruhsata bağlanan yapıda sehven mührün konuluş amacına aykırı olarak inşai faaliyete devam edildiğinden bahisle ikinci kere 17/06/2017 tarih ve 2016/5-19 sayı ile yapı tatil tutanağı tanzim edildiği anlaşılmış olup, iş bu tutanak 17/06/2016 tarih ve 2016/5-19 sayı ile tanzim edilen yapı tatil tutanağına esas alınan, 23/06/2016 tarih ve 1045 sayılı Encümen Kararına istinaden alınan 50.453,94 TL para cezasının, 28/07/2016 tarih ve 1234 sayılı Encümen Kararına istinaden alınan 2.000,00 TL para cezasının tahsilatı yapılmış ise tahsilat terkinlerinin yapılarak ilgililerine iade edilmesine, tahakkuk terkin işlemlerinin yapılmasına ve para cezasının iptal edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber Merkezi

  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki
Sonraki » Biriz, bütünüz, beraberiz...

YORUM YAP