Encümenin 13 Nisan kararları

Encümenin 13 Nisan kararları

18.05.2017 10:59:40

13 Nisan 2017 tarihinde Bora Balcıoğlu'nun Başkan Vekilliğinde toplanan Silivri Belediye Encümeni gündemindeki konuları görüşerek karara bağladı.

Silivri Belediye Encümeninin 13 Nisan kararları şöyle:

SEYMEN MAHALLESİ, 891 parsel (Topraklı Sokak) bilgisi yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde Nadir K. tarafından ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında belirtilen şekil ve ölçülerde yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 07/04/2017 tarih ve 2017/4-26 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 124,93 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 11.482,34 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Nadir K.'a 11.482,34 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

SEMİZKUMLAR MAHALLESİ 5725 parsel (Atatayolu Sokak No: 14A-14B) bilgisi verilen yer ile ilgili 31/03/2017 tarih ve 2017/4-19 sayılı sehven tutulan yapı tatil tutanağına istinaden aykırılıklar yeni yapı tatil tutanağında düzeltilmiştir. Mimari projede 7 nolu bağımsız bölümde 1N.K 4,00x1,50 m2 ölçüsünde balkonun kapatıldığı, 9 nolu bağımsız bölümde 1.N.K 1,70x3,50 m2 ölçülerinde balkonun kapatıldığı, 7 ve 9 nolu bağımsız bölümlerin mimari projesinde iptal edilen çatı piyesleri çatı plakaları kesilerek çatı piyesi yapıldığı tespit edilmiş olup, 06/04/2017 tarih ve 2017/4-22 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 7 nolu bağımsız bölüm maliki için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 31.6 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 2.800,63 TL'nin, 9 nolu bağımsız bölüm maliki için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 46.27 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 4.100,80 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre 7 nolu bağımsız bölüm maliki Müzeyyen E.'a 2.800,63 TL, 9 nolu bağımsız bölüm maliki Şaban Y.'e 4.100,80 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
ÇAYIRDERE MAHALLESİ, 1668 parsel sayılı yer ile ilgili İmar arşiv dosyasında inceleme neticesinde 23/02/2017 tarih ve 2017/3-5 sayılı yapı tatil tutanağı ile kayıt altına alınan kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan 3 adet yapı mühürlenmiştir. 02/03/2017 tarih ve 257 sayılı Encümen kararı ile parsel üzerinde yer alan kaçak yapılara ait para cezaları parselin üç hissedarı olan Hüseyin E., Musa Ö., Rıdvan Y.'a kesilmiş ise de; Musa Ö.'in A ve B nolu yapıları Rıdvan Y.'ın yaptığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle; Hüseyin E.'a kesilen 02/03/2017 tarih ve 257 sayılı Encümen Kararına istinaden kesilen 7.672,86 TL para cezasının, 30/03/2017 tarih ve 435 sayılı Encümen Kararına istinaden kesilen 2,000.00 TL para cezasının tahsilatı yapılmış ise tahsilat terkinlerinin yapılarak ilgililerine iade edilmesine, tahakkuk terkin işlemlerinin yapılmasına ve para cezasının iptal edilmesine, Rıdvan Y. adına olan 40 ve 42 numaralı yapılar için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 145,75 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 16.266,46 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Rıdvan Y.'a 16.266,46 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

YENİ MAHALLE, 79 ada 9 parsel yazılı yere ait 09/03/2017 tarih ve 448526 sayılı Ruhsat Denetim yazısına istinaden onaylı mimari projesi ile mahallen yapılan kontrolde; borum katında arka çekme mesafesi içerisinde 16x4,50 metre ebatlarında binaya ilave yapı yapılarak diskotek alanına giriş açıldığı ayrıca 2,20x5,00 metre ebatlarında depo yapıldığı 03/04/2017 tarih ve 2017/4-20 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 90.60 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 32,825061 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 2.973,95 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Arif Ö.'e 2.973,95 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber Merkezi


  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki Nazmi Yüksel’e son görev
Sonraki » İnsan unutur...

YORUM YAP