Encümenden ağır imar hesabı

Encümenden ağır imar hesabı

28.09.2016 10:08:58

Silivri Belediye Encümeni, kaçak ve imara aykırı yapılaşmalar hakkında yasanın öngördüğü cezai kararların uygulanması hususunda gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyor.

8 Eylül 2016 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Belediye Encümeni, İmar Kanunu uyarınca ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar hakkında uygulanacak olan işlemlere ilişkin bir dizi konuyu karara bağladı.

PARA CEZASI VE YIKIM KARARI VERİLDİ
Encümenden oybirliğiyle çıkan kararlar şöyle:
Silivri İlçesi, Kavaklı Hürriyet Mahallesi 1110 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde; Kadir Selçuk KOBANER tarafından kaçak ve ruhsatsız tek katlı ahşap yapı (yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde) tespit edilmiş olup, 29/08/2016 tarih ve 2016/7-9 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 91 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 7.767,62 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Kadir Selçuk KOBANER'e 7.767,62 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi Aykent Site Yönetimi tarafından yapılan yer ile ilgili, Silivri Kaymakamlığının 21/06/2016 tarih ve 1721 sayılı yazısına istinaden mahallen yapılan kontrolde Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi Aykent Sitesi 6062 parselin önünde bulunan 6,10x7,90 metre ebatlarında kaçak ve ruhsatsız beton dökülerek üstü çardak yapılarak kullanıma hazır vaziyetteki yapı tespit edilerek 29/07/2016 tarih ve 2016/6-9 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İki bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Aykent Site Yönetimine 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 2186 parsel (Altınkök Caddesi) belirtilen yerde yapılan kontrolde; Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. firmasına ait olduğu görülen, 4,50x5,20 metre ebatlarındaki yapı üstüne reklam tabelası ve kamuflajı altında baz istasyonu monta edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu baz istasyonun ilgili mevzuata aykırı olarak konulduğundan 25/07/2016 tarih ve 2016/6-7 sayılı sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İkibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'ye 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi 2160 parsel önü (Özbek Sokak) yazılı yer ile ilgili 04/07/2016 tarih ve 355877 sayılı dilekçeye istinaden mahallen yapılan kontrolde, 2160 nolu parselin önünde kıyı kenar çizgisi üzerinde Mehmet BUĞUŞ tarafından, kaçak ve ruhsatsız olarak aşağıda belirtilen ölçülerde kapalı ahşap olan ve sundurma yapıldığı büfe olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup, 01/08/2016 tarih ve 2016/6-13 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İkibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Mehmet BUĞUŞ'a 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.


YORUM YAP