EBA Puanı uygulamasına iptal kararı

EBA Puanı uygulamasına iptal kararı

29.06.2021 10:37:28

Eğitim Sen Sendikası, “Öğretmenlerin EBA Puanı verilerek yarıştırılması uygulamasını iptal ettirdik” duyurusunu yaptı.

Eğitim Sen Sendikası, öğretmenlere EBA Puanı verilerek yarıştırılmaları üzerine mahkemeye başvurdu. Sendika çıkan iptal kararını şu açıklamayla duyurdu: “Bilindiği gibi Covid 19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında öğretmenlerin EBA sistemi kapsamındaki farklı faaliyetlerine farklı puanlar verilmekte, okullarda öğretmenler EBA puanı üzerinden sıralanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu durum öğretmenlerin öğrenciler ve veliler nezdinde derecelendirilmesine, öğretmenlerin yarıştırılmasına, okul ve ilçe müdürlüklerinin öğretmenlere karşı haksız işlemlerine ve tutumlarına neden olmaktadır.

“MEB'İN BAŞVURUMUZU REDDİ ÜZERİNE DAVA AÇTIK”

Sendika olarak hukuksal dayanağı, yönetmelik ve yönerge gibi düzenlemesi olmayan eşitsizlikleri daha da artırarak ayrımcılığa neden olan ve öğretmenleri yarıştıran bu uygulamanın kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvurunun reddi üzerine dava açtık. 

“MAHKEME, EBA PUANI VERİLMESİ UYGULAMASININ İPTALİNE KARAR VERDİ”

Bu davada Ankara 1.İdare Mahkemesi 28.04.2021 gün ve E: 2020/1734, K: 2021/742 sayılı kararıyla öğretmenlere EBA puanı verilmesi uygulamasının iptaline karar verdi. Anılan kararda iptal gerekçesi olarak EBA'da gerçekleştirilen faaliyetlere göre öğretmenlere puan verilmesi uygulamasının, hangi kriterlere göre yapıldığı ve puanların ne amaçla kullanılacağı hususlarının açık olmadığı, puanlama kriterlerinin ve sonuçlarının öngörülebilir olmadığı, söz konusu puan uygulamasının eğitime ne şekilde, hangi yönlerden katkı sağladığının objektif ve somut olarak ortaya konulamadığı belirtilmektedir.”


YORUM YAP