25 Eylül Encümen kararları

25 Eylül Encümen kararları

09.10.2019 10:36:52

25 Eylül 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Balaban, Gümüşyaka, Büyükkılıçlı, Ortaköy ve Seymen Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin alınan kararlar aynen şu şekilde:

EMRAH G.'NA PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Balaban Mahallesi 4877 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak tamamlanmış kullanılır vaziyette prefabrik konteyner yapı tespit edilmiş olup, 14/06/2019 tarih ve 2019/3-B-18 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/09/2019 tarihli tutanakta 14/06/2019 tarih ve 2019/3-B-18 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Emrah G.'na 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

EROL Y.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Balaban Mahallesi 4877 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak tek katlı kullanılır durumda yapı tespit edilmiş olup, 14/06/2019 tarih ve 2019/3-B-21 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/09/2019 tarihli tutanakta 14/06/2019 tarih ve 2019/3-B-21 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Erol Y.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

HÜSEYİN K.'YA PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Gümüşyaka Mahallesi 9970 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 10x9.85m2 ebatlarında temel betonu üzerine 2 adet 3x7 m2 ölçülerinde konteyner ve üzerine 1 adet 3x7 m2 ölçülerinde konteyner konulu kaçak ve ruhsatsız yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 25/07/2019 tarih ve 2019/4-B-14 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/09/2019 tarihli tutanakta 25/07/2019 tarih ve 2019/4-B-14 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Hüseyin K.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

FİKRİYE H.'YA PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Balaban Mahallesi 3759 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtildiği gibi 12.80x8.10 metre boyutlarında zemin kat ve çatı katlı inşai faaliyet tamamlanmış şekilde yapı tespit edilmiş olup, 25/07/2019 tarih ve 2019/4-B-13 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/09/2019 tarihli tutanakta 25/07/2019 tarih ve 2019/4-B-13 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderlimediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Fikriye H.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MUSTAFA T.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Büyük Kılıçlı Mahallesi, 2059-2060 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde, yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda tuğla duvarları örülmüş, çatısı bitmiş, sıva ve doğramaları yapılmamış vaziyette iki katlı yapı yapıldığı tespit edilerek, 25.07.2019 tarih ve 2019/4-B-11 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/09/2019 tarihli tutanakta 25.07.2019 tarih ve 2019/4-B-11 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Mustafa T.'e 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Haber Merkezi


YORUM YAP