20 Eylül Belediye Encümeni kararları

20 Eylül Belediye Encümeni kararları

2.11.2018 12:43:23

20 Eylül 2018 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Semizkumlar, Çayırdere, Gümüşyaka, Balaban, Sancaktepe, Akören ve Büyükçavuşlu Mahallelerinde imar mevzuatına aykırılık teşkil eden yapıların sorumlularına ceza uyguladı.

Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Belediye Encümeni, gündemindeki imar cezası konularını karara bağladı. Encümenden oybirliğiyle çıkan kararlar şöyle:
İBRAHİM S.'A PARA CEZASI
Akören Mahallesi, 1945 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 20/06/2018 tarih 2018/9-4 sayılı 1 nolu yapı tatil tutanağının ve 16/07/2018 tarih ve 16/07/2018 tarih 2018/10-15 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağının konuluş amacına aykırı olarak mühür fek edilerek inşaata devam edildiği tespit edilmiştir. Ancak 3. kez mahallen yapılan kontrolde zemin ve 1. normal kat kapı ve çift cam PVC doğramalarının takıldığı bina giriş kapısının takıldığı tespit edilerek yapı 3. kez mühürlenmiştir. Bina giriş kapısı kilitli olduğundan içeride tespit yapılamamış olup, 04/09/2018 tarih ve 2018/2-A-6 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf A grubuna girdiği cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 5.233,98 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre İbrahim S.'a 5.233,98 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
ALİ Y.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Büyükçavuşlu Mahallesi, 155 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrol neticesinde yapı tatil tutanağında belirtildiği gibi 146.1m2 boyutlarında prefabrik konteyner tamamlanmış kullanılır vaziyette, 163.83 boyutlarında temel atılmış kolonlar dökülü vaziyette iken inşai faaliyet mühürlenmek suretiyle durdurulmuş olup, 31/07/2018 tarih ve 2018/12-3 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.757.50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 7.514.97 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 11.272.45 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 14/09/2018 tarihli tutanakta 31/07/2018 tarih ve 2018/12-3 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Alican Y.'a 3.757,50 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

DİLEK A.'A PARA CEZASI
VE YIKIM KARARI
Gümüşyaka Mahallesi, 49 ada 1 parsel bilgileri verilen yerde mahallen yapılan kontrolde ruhsatı hükümsüz hale gelmesine yapı tatil tutanağında alan ölçüleri verilen inşai faaliyete başlanarak zemin + 1. normal kat kaba inşaatı bitmiş tuğlaları örülmüş çatı tuğlaları örülü vaziyette kaçak ve ruhsatsız yapının inşai faaliyetleri durdurularak, 19/07/2018 tarih ve 2018/11-2 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.757.50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 7.514.97 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 11.272.45 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 10/09/2018 tarihli tutanakta 19/07/2018 tarih ve 2018/11-2 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Dilek A.'a 3.757,50 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
SEYFETTİN U.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Gümüşyaka Mahallesi, 49 ada 3 parsel bilgileri verilen yerde mahallen yapılan kontrolde ruhsat süresi dolduktan sonra yapı tatil tutanağında krokide ölçüleri verilen inşai faaliyetlere devam edilerek mevcut bulunan zemin kat üzerine kaçak ve ruhsatsız olarak 1. normal kat ilave edilmiş olup, 18/07/2018 tarih ve 2018/10-25 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.757.50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 7.514.97 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 11.272.45 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 10/09/2018 tarihli tutanakta 18/07/2018 tarih ve 2018/10-25 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Seyfettin U.'a 3.757,50 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Haber MERKEZİ

  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki Farkındalık yarattılar
Sonraki » Bora Balcıoğlu

YORUM YAP