11 Aralık Belediye Encümeni kararları

11 Aralık Belediye Encümeni kararları

02.01.2020 13:13:21

11 Aralık 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Fener, Büyükkılıçlı, Kadıköy, Büyükçavuşlu ve Ortaköy Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yönetimindeki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

NAPAL TELA VE ELYAF ÜRETİM'E PARA CEZASI
Fener Mahallesi 4500-4501 parsel bilgileri verilen yerde kaçak ve ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 10/09/2018 tarih ve 2018/2-A-17 sayılı 1 nolu yapı tatil tutanağı ile yapı mühürlenmiştir. Ancak; inşai faaliyete devam edildiğinden 08/11/2018 tarih ve 2018/6-A-14 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağı ile yapılar 2. Kez mühürlenmiştir. Mahallen yapılan kontrolde; parsel üzerinde yeniden kaçak ve ruhsatsız 8,17x18,84 metre ölçülerinde betonarme zemin kattan oluşan yapı, 12,55x7,27 metre ölçüsünde betonarme tek katlı havuz başı, 6,68x3,31 metre ölçüsünde zemin kattan oluşan betonarme depo yapıldığı, tespit edilmiş olup, 15/11/2019 tarih ve 2019/5-B-20 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Tek katlı betonarme yapı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 154,73 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 18.127,89 TL nin; Tek katlı betonarme depo ve havuz başı yapı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 113,34 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 11.622840 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 3.688,53 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Napal Tela ve Elyaf Üretim San. Tic. Ltd. Şti.'ye 21.816,42 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

YÜKSEK ZİRAAT TARIM MÜHENDİSLİK'E PARA CEZASI
Büyük Kılıçlı Mahallesi, 1908 parsel bilgileri yazılı yere 14/10/2019 tarih ve 4665988 (EBYS=862497) Sayılı Silivri İlçe Jandarma Komutanlığının yazısına istinaden mahallen yapılan kontrolde; ölçüleri yapı tatil tutanağında krokide belirtildiği üzere konteyner önüne kaçak ve ruhsatsız eklenti yapıldığı tespit edilmiş olup; 13/11/2019 tarih ve 2019/5-B-15 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 116,64 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6.973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 2.277,56 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Yüksek Ziraat Tarım Mühendislik Peyzaj İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketine 2.277,56 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

SALİH K.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Kadıköy Mahallesi, 1514 parsel bilgileri verilen yere ait vatandaş şikayetine istinaden mahallen yapılan kontrolde temel üzerine kaçak ve ruhsatsız yığma yapı yapıldığı tespit edilerek mühürlenmiş olup, 28/10/2019 tarih ve 2019/5-C-19 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 02/12/2019 tarihli tutanakta 28/10/2019 tarih ve 2019/5-C-19 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılıkların tamamının yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Salih K.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ABDULKERİM K.'YA PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Büyük Çavuşlu Mahallesi 3611 parsel bilgileri verilen yere ait 24/09/2019 tarih ve 1820 sayılı Büyük Kılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığının yazısına istinaden mahallen yapılan kontrolde parsel sınırına ve içerisine bahçe duvarı yapıldığı ve yapıyı yapanın Abdülkerim K.'nun 08/10/2019 tarih ve 857070 sayılı dilekçeyle kaçak ve ruhsatsız bahçe duvarını kendisinin yaptığını beyan etmiş olup, 07/10/2019 tarih ve 2019/4-B-24 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 02/12/2019 tarihli tutanakta 07/10/2019 tarih ve 2019/4-B-24 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılıkların tamamının yıkılarak veya yapı ruhsatı düzenlenerek yasal hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Abdulkerim K.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi. 
(Silivri Belediyesi)


  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki Yeni yıl...
Sonraki » 2020 katliamsız bir yıl olsun

YORUM YAP