Zor günler geçiren basın desteklenmeli!

Zor günler geçiren basın desteklenmeli!

23.09.2021 10:22:06

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert, salgının etkisinde zor günler geçiren basının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert, “Zor günler geçiren basının desteklenmesi gerekiyor” diyerek; Cumhurbaşkanlığının tasarruf kararnamesinin gözden geçirilerek yeniden ele alınmasını, AK Parti-MHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Gruplarının İBB'ye sunduğu “Basının desteklenmesi önerisinin” de ülke genelindeki belediyelerce kabul görmesini talep etti.
İstanbul Gazeteciler Dernek (İGD) Başkanı Mehmet Mert yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30.06.2021 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.

TASARRUF GENELGESİ
Genelgede basın ve yayın giderlerine düzenleme adı altında şu talimatlar verildi; Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak. Görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak. Bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bastırılması zorunlu görülen dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik malzeme kullanımı tercih edilecek.

CUMHUR İTTİFAKININ ÖNERİSİ: “GAZETELERE DESTEK OLUNMASI, GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DE OLDUĞU ÜZERE SOSYAL SORUMLULUKLAR ARASINDA YER ALMAKTADIR”
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu ise İBB Meclisinin Eylül ayı oturumunda İstanbul yerel medyasıyla ilgili şu önerilerde bulundular: “Medyanın gelişmiş demokratik toplumlarda kamu otoritesi ve kamuoyu arasında bir köprü görevi görmesi, mevcut iletişim kanallarıyla toplulukların haber alma özgürlüğünün yerine getirilmesine yardımcı olduğu açıktır. Gazetelere destek olunması, gelişmiş ülkelerde de olduğu üzere sosyal sorumluluklar arasında yer almaktadır. Bununla birlikte meclisimizin ve İBB Belediyemizin almış olduğu kararları halkımıza gazeteler aracılığıyla duyurulması, faaliyetlerden daha fazla haberdar olmasını, şeffaflık ilkesi doğrultusunda olacağı kanaatindeyiz. Bu itibarla meclisimizin almış olduğu kararlar halkımıza doğru bir şekilde iletilmesi ve yaşanılan tiraj kayıplarında olumsuz etkinin giderilmesine yönelik, gazetelere destek olunması amacıyla 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesine göre belediye çalışmalarının vatandaşa en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı, belediyenin görevleri arasında gösterildiğinden ve yine aynı kanunun meclis kanunun gerçekleşmesi başlığı 23. maddesinin kesinleşen meclis kararlarının 7 gün içinde uygun araçlarla halka duyuru yetki kapsamında İBB'nin almış olduğu kararların özetlerinin resmi ilan yayınlama hakkı bulunan İstanbul'daki yaygın bölgesel ve yerel gazetelerin tamamında duyurulması söz konusu karar özetlerinin ilan giderlerinin belediyemizce karşılanmasını ve teklifin gündeme alınarak hukuk komisyonuna alınmasına arz ederiz.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz”

“ZOR GÜNLER GEÇİREN BASININ DESTEKLENMESİ GEREKİYOR”
İstanbul Gazeteciler Dernek (İGD) Başkanı Mehmet Mert, AK Parti ve MHP'nin ortak önerisinin yerel medya gerçeğini anlattığını belirterek bu önerinin ülke genelinde tüm belediyelerde ele alınması ve kabul görmesini talep etti.

“AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET TEVFİK GÖKSU VE MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VOLKAN YILMAZ'IN İBB MECLİSİNE SUNDUKLARI ÖNERGE SON DERECE YERİNDE VE DOĞRU BİR ÖNERMEDİR”
Yazılı basının son yıllarda üst üste ciddi tiraj ve reklam kayıpları yaşadığını da kaydeden İGD Başkanı Mehmet Mert sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "tasarruf tedbirleri" genelgesi kapsamında yer alan basın ve yayın giderlerinin düzenlenmesi bölümünün yeniden gözden geçirilerek gazetelerin mağdur edilmemesi yönünde düzeltilmesi gerekiyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz'ın İBB meclisine sundukları önerge son derece yerinde ve doğru bir önermedir. Bu önergenin ülke genelinde tüm belediye meclislerinde gündeme gelmesi ve karara bağlanması gazetelerin içinde bulunduğu olumsuz şartlar açısından yerinde olacaktır. Bütün bu görüş ve düşüncelerimizi, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'ya da ileterek konunun TBMM'de gündeme gelmesini talep ettik.”
Haber Merkezi


YORUM YAP