Yılın ilk meclisi bugün gerçekleşecek

Yılın ilk meclisi bugün gerçekleşecek

4.01.2016 13:35:35

Silivri Belediye Meclisi'nin 04/01/2016 Pazartesi tarihine rastlayan yılın ilk meclisi olan Ocak Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 17.00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1- Belediye Meclisinin 2016 yılı çalışma takviminin görüşülmesi.

2- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.

3- Belediyemizde 2016 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

4- Belediyemizde 2016 yılında geçici işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

5- Belediyemizde 2016 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının görüşülmesi.

6- Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

7- Belediyemiz bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü oluşturulmasının görüşülmesi. 

 8- Elit Dans Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile belediyemiz arasında gençlik ve kültür hizmetlerine yönelik işbirliği yapılabilmesi için ortak hizmet protokolünün görüşülmesi.   

 9- Silivri İlçesi, Gazitepe Mahallesi, 342 parseli içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

10-Silivri İlçesi, Küçükkılıçlı Mahallesi, 334 parseli içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. 

11-İlçemiz sınırları içerisindeki isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

YORUM YAP