Yeni Özel Eğitim Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

Yeni Özel Eğitim Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

05.11.2021 09:22:46

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursun yenisini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2021 tarihli duyurusundan sonra 28 Ekim 2021 tarihli yazısında Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu için yeni başvuru alacağını ilan etti.

160 SAAT TEORİK VE 80 SAAT UYGULAMALI OLMAK ÜZERE 240 SAATLİK KURS PROGRAMI

Konuya ilişkin Genel Müdür Vekili Abdullah Süslü imzalı Resmi Yazının içeriği şöyle: “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi programı uygulanan özel eğitim okullarındaki eğitim personeli ihtiyacının özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması durumunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının mütalaası ile belirlenen “okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ya da sınıf öğretmenliği” bölümü mezunlarına yönelik olarak Bakanlığımızca 160 saat teorik ve 80 saat uygulamalı olmak üzere toplam 240 saatlik Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kurs Programı düzenlenmektedir.

160 SAATİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE TEORİK VE 80 SAATİ UYGULAMALI EĞİTİM

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 29 Kasım-24 Aralık 2021 tarihleri arasında başvuru şartlarını taşıyan adaylar için makam onayı doğrultusunda 160 saati uzaktan öğretim yöntemiyle teorik ve 80 saati uygulamalı olmak üzere toplam 240 saatlik Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kurs Programı düzenlenecek.

 

KURS BAŞVURULARI

Söz konusu kurs başvuruları aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak:

1-Bu kurslara ilgi Mütalaada belirtilen; okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ya da sınıf öğretmenliği alanına kaynak gösterilen yükseköğretim mezunlarından özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapanlar ile bu kurumlarda çalışmak üzere sözleşme imzalayıp belirtilen tarihlerde görevlendirme onayı alanlar katılabilecek. Çocuk gelişimi bölümü mezunlarının başvurularını kabul edilmesi için pedagojik formasyon almış olması gerekli.

2-Düzenlenecek eğitimin teorik bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilecek.

3-Başvurusu onaylanan kursiyerlerin EBA' ya erişimlerinin sağlanabilmesi için başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adreslerine Kullanıcı ID ve şifreleri gönderilecektir.

Girişi yapılan e-posta adresinin doğru olması önem arz etmekte. Kursiyerlerin e-posta adreslerine gönderilen şifrelerin en geç 21 Kasım 2021 tarihine kadar EBA'ya giriş yapılarak aktif hale getirilmesi gerekmekte. Şifrelerini bu tarihten önce aktif hâle getirmeyen kursiyerler EBA' da gerçekleştirilecek eğitime ve eğitim sonundaki sınava katılamayacaklardır.

4-Başvurular, destek eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumları tarafından yapılacak. Kurumlar bilgi girişleri için “MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü” altında bulunan ve sadece özel öğretim kurumlarının kullanımına açık olan “Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri” ekranını kullanarak ek tabloda yer alan sayılı/numaralı hizmet içi kursunu seçip 02/11/2021 tarihinde 11.00-23.59 saatleri arasında başvuru yapabilecekler. Başvuru yapıldıktan sonra görevlendirme onayı olmayan adayların 02/11/2021-04/11/2021 tarihleri arasında görevlendirilmelerinin yapılması gerekmekte olup görevlendirme onayına Bakanlıkça düzenlenen “Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılmak şartıyla” şeklinde şerh düşülecektir.

5-Kurumlar, kursiyerler için “Özel Öğretim Kurumları Modülü” altında Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemlerinden başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan “Hizmet İçi Eğitim Başvuru Formu” raporunun çıktısını alarak kursiyerin görevlendirme onayları, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopilerini de onaylayarak 04/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar bu belgeleri bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine teslim edecekler.

6-Bu belgeler, il milli eğitim müdürlüklerinin özel eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı şube müdürü başkanlığında, bir şube müdürü ile şef ya da memurdan oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü altında bulunan Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri, İl Aday Başvuru Onay İşlemleri ekranından en geç 12/11/2021 tarihi saat 15.00'e kadar başvuru uygun değerlendirilenlerin başvurusu onaylanacak; başvurusu uygun görülmeyen açıklamalar bölümüne gerekçesi belirtilerek başvurusu reddedilecek. Başvuru evrakları ve başvuru listeleri il milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecek, ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecek.

7-Yapılan değerlendirmenin sonucunda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla başvuruları uygun değerlendirilenler ve başvurusu reddedilenler milli eğitim müdürlükleri tarafından bilgilendirilecek.

8-Belgeleri eksik veya yukarıda belirtilen şartları taşımayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak ve bu kişilerin başvuruları kursa başlamış olsalar dahi iptal edilecek. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürütülen kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacak.”

Renginar SALİ

 

 


YORUM YAP