YDUS Giriş Sınavı

YDUS Giriş Sınavı

08.07.2019 10:09:21

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı ve 11 Temmuz 2019 tarihinde son bulacak.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 5 Temmuz 2019 tarihinde yapılan duyuruya göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanı için 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri 05-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Tercihler bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacak. Yerleştirme, 2018 –YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurala göre yapılacak.

2018 YDS TERCİH İŞLEMLERİ
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2018- YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin YDUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12. maddesi gereği, YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranmaktadır. Adayların tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih ekranında ilgili ana dalda uzman olma tarihlerini belirtmeleri gerekmekte.

TERCİHE AÇILACAK ALAN: ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Adayların Dikkatine: İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarında yer alan bazı sorulara açılan iptal davaları sebebiyle bu alanlarla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ UYARI!
Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların ileride hukuki sorunlarla karşılaşmaması için tercihlerini T.C. vatandaşı olarak yapmaları gerekmekte. Bu nedenle, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyecekler.

EK YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ
Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM'nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2018- YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 15.00 TL'dir. Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR
Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.
Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde yan dal uzmanlık öğrencileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.
T.C. Hükümeti ile Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu doktorlar başvurabilirler. Bu dallarda uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, uzmanlık eğitimi süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre atanması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.
Uzmanlık eğitimi programları ile ilgili detaylı bilgiye www.tuk.saglik.gov.tr/programlar adresinden ulaşılabilir.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014 tarihli ve 58/488 numaralı kararına göre tamamlayanlar için bu eğitimin süresi 2,5 yıl (30 ay) olacaktır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimlerini Tıpta Uzmanlık Kurulunun 20.06.2014 tarihli ve 58/488 numaralı kararına göre tamamlamayanlar için ise bu eğitimin süresi 3 (üç) yıl olacaktır. www.osym.gov.tr


YORUM YAP