Trakya’nın çevre sorunlarına rol model; Silivri

Trakya’nın çevre sorunlarına rol model; Silivri

26.05.2016 12:26:41

Etkinlikte Korsan, Silivri Çevre Derneği'nin çalışmalarını anlatacak ve “Trakya bölgesinin çevre sorunlarına rol model olarak Silivri” başlığı altında şu bilgileri paylaşacak:

TRAKYA BÖLGESİNİN ÇEVRE SORUNLARINA ROL MODEL OLARAK SİLİVRİ
“Trakya'nın giriş kapısı olan Silivri; bölgemizdeki birçok yerle eşdeğer çevre sorunlarına sahiptir. Bunların başında, tarım arazilerinin üzerine kurulan sanayilerin, tarım alanlarını yok etmesi başa çıkılması gereken öncelikli sorunları oluşturmaktadır. Önlenemeyip kurulan kirli sanayi fabrikalarının atıkları arıtılmadan derelere deşarj edilmesi sonucuyla, Ergene Nehri örneğinde görüleceği gibi nehirlerimiz her geçen gün kaybedilmektedir.
1997 yılından bu yana Silivri Çevre Derneği başkanlığı görevini üstlenmekteyim. Başkanlığı dönemi boyunca, Silivri'nin çevre sorunları ile etkin mücadelenin yanı sıra, başta Trakya bölgesi olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki çevre sorunları ile ilgili eylem, çalışma ve takip etmekteyim. Bu süreç içerisinde 1000 dönümlük Danamandıra Göllerinin üzerine kurulması planlanan torf ocaklarını üç yıllık bir mücadelenin akabinde durdurduk ve alanı birinci, ikinci ve üçüncü derece sit alanı ilan ettirdik. Büyükçavuşlu'ya kurulması planlanan Kimyasal Atık Bertaraf tesisini köy halkı, muhtarlar ve siyasetçilerle birlikte 12 500 imza topladık. Yine beraberinde halkı bilinçlendirmek adına paneller düzenledik. İlgili bakanlıklara imzaları ulaştırarak tesisin yapımını durdurduk.
Silivri Cezaevinin evsel atıklarının yağmur suyu kanalından Kula deresine akıtıldığını, bu derenin aracılığıyla tüm atıkların Marmara Denizine ulaşarak yüksek oranda kirlilik yarattığını tespit ettik. Bu tespitimizin ardından 3 yıllık bir mücadele süreci sonunda kamuoyu bilgilendirmesi nezdinde gerek yerel gerek ulusal yayın kuruluşlarına konu ile ilgili röportajlar verdik. Nihayetinde çabalarımız Silivri Cezaevine Yüksek Kapasiteli Biyolojik Arıtma Tesisi yapımı ile nihayet buldu.”


Haber MERKEZİ

YORUM YAP