Şubat Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi günü yapılacak

03.02.2023 17:56:44

Silivri Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 06 Şubat 2023 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.
Silivri Belediye Meclisi'nin 06/02/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Şubat Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.
G Ü N D E M
Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;
1 - Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde fiilen çalışmakta olan zabıta personeline aylık maktu fazla çalışma ücretinin verilmesinin görüşülmesi.
2 - Belediyemiz Meclis Üyelerine “Huzur Hakkı” ücretinin verilmesinin görüşülmesi.
3 - Silivri, Cumhuriyet Mahallesi 5870 ada, 6 parselde ve Selimpaşa Mahallesi, 1030 ada, 2 parseldeki belediyemiz hisselerinin vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.
4 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Kavaklı Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Seymen Mahallesi, 141 ada 26 parsel sayılı taşınmazın trampasının/takasının görüşülmesi.
5 - Mülkiyeti belediyemize ait parsellere tecavüzü bulunan parsellerdeki bina maliklerine satışının yapılmasının görüşülmesi.
6 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara ve yollara isim verilmesinin görüşülmesi.
7 - Silivri'mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan Alara Akbaş'ın ödüllendirilmesinin görüşülmesi.
8 - Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silivri Belediye Başkanlığı arasında hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ücretsiz aşı temini ve uygulanması ile ilgili protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
9 - Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 4014 ada 1 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
10 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 1508 ada 1 parselin doğusunda, batısında ve kuzeyinde kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
11 - Silivri İlçesi, Çayırdere Mahallesi 105 Ada 4, 5, 6, 10, 11 ve 12 Parsel ile bir kısım tescil harici alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
12 - Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi 72 Ada 1 ve 2 parsel, 18 ada 145, 146, 147, 148 ve 149 Parsel ile bir kısım yol alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
13 - İlçemiz sınırları içerisinde kırsal mahalle kabul edilen mahallelerimizde “Kırsal Yerleşik Alan” sınırlarının yeniden değerlendirilmesinin görüşülmesi.
14 - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ücret tarifesinin revize edilmesinin görüşülmesi.
15 - Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi arasında hisse oranında sermaye bedelinin ödenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
16 - İlçemiz sınırları içerisinde belediyemizce uygun görülen alanlarda sokak iyileştirilmesi ile ilgili uygulama ve harcama yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
17 - Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım San. Tic. A. Ş.'nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.
18 - Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait ve tahsisli yerler ile ilgili ilçe genelindeki spor tesisleri ve futbol sahalarının Silivri Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve işletme hakkının alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
19 - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Kadir Sokakta bulunan park alanına ''Kaptan Üstündağ Parkı '' isminin verilmesinin görüşülmesi.

 

YORUM YAP