Şiddetin hiç bir şekli tolere edilemez!

Şiddetin hiç bir şekli tolere edilemez!

14.08.2021 09:58:57

Nilgün Karataş'a sosyal medya üzerinden yapılan saldırı başta ADD olmak üzere STK temsilcilerinin katıldığı basın açıklaması ile kanınarak eylemin tüm kadınlara yönelik gerçekleştirildiği vurgusunda bulunulup kadına yönelik ve tüm şekilleriyle şiddetin tolere edilemez bir gerçek olduğunın altı çizildi.

Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar Cuma akşamı Atatürk Anıtında ADD Başkanı Nilgün Karataş'a sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırıyı kınamak üzere bir araya geldiler.

“BU SALDIRI TÜM KADINLARA YAPILMIŞTIR”

Eylemde ADD tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: “10 Ağustos 2021 günü Atatürkçü Düşünce Derneği Silivri Şube Başkanımız Av.Nilgün Karataş'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırı tüm Silivri kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Başkanımıza yapılanı nezdinde tüm kadınlara yönelik yapılmış olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDET BİR İNSAN HAKKI İHLALİDİR”

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet çok boyutludur. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet halinde devam etmektedir. Ve hala pek çok kadın ne yazık ki bu şiddetten farklı boyutlarda da olsa etkilenmeye devam etmektedir.

Günümüzde yalnızca kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz.

Bu konudaki en önemli sorun, kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın yeterli düzeyde olmaması, şiddetin doğal karşılanması ve şiddet olgusunun temel insan haklarının ihlali olduğunun farkına varılmamasıdır.

Peki, toplum olarak bizler ne yapıyoruz?

“SADECE KINAMAK İSTEMİYORUZ”

Sadece kınıyoruz...

  • Bizler artık kınamak istemiyoruz.
  • Bu hasta ruhlu şahısların, artık kadınlardan ellerini, ayaklarını çekmelerini istiyoruz.
  • Kadına şiddetin cezai yaptırımlarının arttırılmasını istiyoruz.
  • Kadına şiddet uygulayanların üye oldukları Sivil Toplum Kuruluşları, Partiler, Odalar ve benzeri oluşumlar tarafından uyarılmaları hatta tekrarı halinde ihraçlarının gerçekleştirilmesini istiyoruz.
  • Şiddete meyilli insanların psikolojik tedaviye yönlendirilmelerini istiyoruz.
  • Psikolojik tedavi süreleri boyunca toplumdan uzak tutulmalarını ve böylece başka kadınlara zarar vermelerinin önüne geçilmesini istiyoruz.

Şiddeti uygulayanın kim olduğu, şiddet mağdurunun kim olduğu ya da şiddetin uygulanma şekli, o şiddetin boyutunun daha hafif ya da daha ağır olduğu anlamına gelmez. Şiddetin her türlüsü kime yapılmış olursa olsun toplum tarafından kabul edilemez, edilmemelidir. Bu konuda toplumsal duyarlılığımızı, toplumsal refleks olarak göstermek zorundayız.

“ŞİDDET TOLERE EDİLEMEZ”

Şiddetin hiç bir şekli tolere edilemez! Sadece kadına yönelik şiddeti değil, şiddetin her türlüsünü meşrulaştıran zihniyeti de tolere etmiyoruz.”

YORUM YAP