Selimpaşa’da mahsurlu binalar yıkılıyor

Selimpaşa’da mahsurlu binalar yıkılıyor

26.08.2017 11:19:13

17 Ağustos 2017 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni, Selimpaşa'da bulunan 7453, 7454, 6565 ve 5674 parsellerde yer alan üç yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 40. Maddesine istinaden umumun sağlık ve selameti açısından mahsurlu olmasından dolayı herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet ve-rilmeden gerekli güvenlik tedbirlerinin Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce alınarak ilgililerinden %20 fazlasıyla tahsil edilmesi şartıyla yıkılmasına karar verdi.

Encümenin Selimpaşa'da mahsurlu bulunan ve yıkımı kararlaştırılan yapılara ilişkin aldığı kararlar şu şekilde ifade buldu:
28/03/2017 tarih ve 2017/127 sayılı Silivri Kaymakamlığı Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısına istinaden mahallen yapılan kontrolde;
*Selimpaşa Mahallesi, 7453 ve 7454 parselde yer alan kullanılmayan boş betonarme yapılarda yapılan gözlemsel incelemeler neticesinde; söz konusu yapının kapı ve pencere doğramalarının bulunmadığı, bu nedenle ikinci şahıslar tarafından kullanılmasının mümkün olduğu ve olumsuz olayların vuku bulabileceği 02/06/2017 tarihli Teknik Rapor ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar kanunun 40. Maddesinde “... mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır...” denildiğinden ilgililerine gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için kayıtlara bakıldığında ilgilisinin 26/01/2014 tarihinde öldüğü ve hiç mirasçısı bulunmadığı tespit edildiğinden 09/05/2017 tarih ve 472166 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün bilgilendirme yazısı tebliğ edilememiş olup, 07/08/2017 tarih ve 508065 sayılı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile yasal işlemlerin devam ettirilebilmesi için Silivri İlçe Nüfus Müdürlüğünden ölen maliklerin Nüfus Aile Kayıt örneğinde bulunan anne, baba ve kardeşlerinin bilgileri istenilmiştir. 07/08/2017 tarihinde mahallen yapılan kontrolde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı 07/08/2017 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu nedenle; söz konusu yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 40. Maddesine istinaden umumun sağlık ve selameti açısından mahsurlu olmasından dolayı herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet verilmeden bahse konu yapı ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünce alınarak ilgililerinden %20 fazlasıyla tahsil edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
*Selimpaşa Mahallesi, 6565 sayılı parselde yer alan yığma yapıda gözlemsel incelemeler neticesinde; dış beden duvarlarının çatladığı ve taşıyıcı özelliğini kısmen kaybettiği tespit edilmiştir. Hava muhalefeti ve iklim koşulları nedeniyle umumun güvenliğini tehlikeye atabileceği 12/05/2017 tarihli Teknik Rapor ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar kanunun 40. Maddesinde “... mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır...” denildiğinden ilgililerine gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için 09/05/2017 tarih ve 472166 sayılı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün yazısı ile bilgilendirme yazısı yazılmış olup, 15/08/2017 tarihinde mahallen yapılan kontrolde gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgilileri tarafından alınmadığı 15/08/2017 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu nedenle; söz konusu yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 40. Maddesine istinaden umumun sağlık ve selameti açısından mahsurlu olmasından dolayı herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet verilmeden bahse konu yapı ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünce alınarak ilgililerinden %20 fazlasıyla tahsil edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
*Selimpaşa Mahallesi, 5674 parselde yer alan kargir yapıda gözlemsel incelemeler neticesinde; boş olup kullanılmadığı, kapı, pencere ve doğramalarının kırıldığı, bu nedenle ikinci şahıslar tarafından kullanılmasının mümkün olduğu ve olumsuz olayların vuku bulabileceği 30/05/2017 tarihli Teknik Rapor ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar kanunun 40. Maddesinde “... mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır...” denildiğinden ilgililerine gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün 09/05/2017 tarih ve 472166 sayılı yazısı ile bilgilendirme yazısı yazılmış olup, 15/08/2017 tarihinde mahallen yapılan kontrolde gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgilileri tarafından alınmadığı 15/08/2017 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu nedenle; söz konusu yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 40. Maddesine istinaden umumun sağlık ve selameti açısından mahsurlu olmasından dolayı herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet verilmeden bahse konu yapı ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünce alınarak ilgililerinden %20 fazlasıyla tahsil edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
* Selimpaşa Mahallesi, 6629-6630 sayılı parsellerde yer alan kargir yapıda gözlemsel incelemeler neticesinde; boş olup kullanılmadığı, iç duvarlarının çatladığı, ahşap kat döşemesinde ve çatısında kısmen çökmeler olduğu tespit edilmiştir. Hava muhalefeti ve iklim koşulları nedeniyle umumun güvenliğini tehlikeye atabileceği 11/05/2017 tarihli Teknik Rapor ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar kanunun 40. Maddesinde “... mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır...” denildiğinden ilgililerine gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için 09/05/2017 tarih ve 472166 sayılı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ile bilgilendirme yazısı yazılmış olup, 15/08/2017 tarihinde mahallen yapılan kontrolde gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgilileri tarafından alınmadığı 15/08/2017 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu nedenle; söz konusu yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 40. Maddesine istinaden umumun sağlık ve selameti açısından mahsurlu olmasından dolayı herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet verilmeden bahse konu yapı ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünce alınarak ilgililerinden %20 fazlasıyla tahsil edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
* Selimpaşa Mahallesi, 5751 sayılı parselde yer alan tescilli kargir yapıda yapılan gözlemsel incelemeler neticesinde; boş olup kullanılmadığı, kapı, pencere ve doğramalarının bulunmadığı, bu nedenle ikinci şahışlar tarafından kullanılmasının mümkün olduğu ve olumsuz olayların vuku bulabileceği 30/05/2017 tarihli Teknik Rapor ile tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar kanunun 40. Maddesinde “... mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır...” denildiğinden ilgililerine gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için 09/05/2017 tarih ve 472166 sayılı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ile bilgilendirme yazısı yazılmış olup, 15/08/2017 tarihinde mahallen yapılan kontrolde gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgilileri tarafından alınmadığı 15/08/2017 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir. Bu nedenle; söz konusu yapının 3194 sayılı İmar Kanunun 40. Maddesine istinaden umumun sağlık ve selameti açısından mahsurlu olmasından dolayı herhangi bir can ve mal kaybına sebebiyet verilmeden bahse konu yapı ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünce alınarak ilgililerinden %20 fazlasıyla tahsil edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.”


YORUM YAP