Pedagojik Formasyon Eğitimi güncellendi

Pedagojik Formasyon Eğitimi güncellendi

29.09.2021 09:09:25

“Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin çerçeve usul ve esaslar” güncellenerek yürürlüğe girdi.

Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ve Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin çerçeve usul ve esaslar güncellendi.

Yükseköğretim Kurulu, konuya ilişkin gelişmeleri şöyle açıkladı: “Kurulumuzca 09.09.2021 tarihinde "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı”na ilişkin yapılan duyuru ile Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim alanında daha önce imzalanan iş birliği protokolünün güncellenmekte olduğu belirtilerek ilerleyen günlerde konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklamanın yapılacağı ifade edilmiştir. Bu kapsamda yapılan ortak çalışmalar neticesinde YÖK ve MEB arasındaki söz konusu iş birliği protokolü güncellenerek imzalanmıştır. Ayrıca Bakanlık tarafından “Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergede”de güncellemeler yapılmıştır. Kurulumuzca pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili daha önce 18.11.2015 tarihinde hazırlanan usul ve esaslar gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

“PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARIYLA UYUMLU HALE GETİRİLDİ”

Bu çerçevede pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, paydaşların görüş ve önerileri de alınarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik programları ile uyumlu hale getirilmiştir. “Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”, güncellenmiş haliyle Yükseköğretim Kurulu tarafından da onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, öğretmenlik eğitimi programlarıyla süregelen çalışmalar kapsamında geçmişte de uygulanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının da belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde; “üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı” gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir. “Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”a Kurulumuzun web sayfasından ulaşılabilir. (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/peda gojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspx)”


YORUM YAP