Hilal Züleyha Güven

Özel eğitim öğrencilerimize özbakım becerilerinin kazandırılması

Özel çocuklarımıza ve öğrencilerimize kazandırılması gereken becerileri eğitimciler ve aileler olarak önemle üzerinde duruyoruz. Bu beceriler arasında çocuğumuza öz bakım becerilerinin kazandırılması son derece önemlidir. Bunun için gereken önem gösterilmelidir.

 Öz bakım becerileri diye nitelendirdiğimiz beceriler, bir gün boyunca hepimizin yataktan kalkıp yatıncaya kadar yaptığımız kişisel becerilerin tümüdür. Örnek olarak kalkıp elimizi yüzümüzü yıkamamız, giyinmemiz, yemek yememiz hatta su içmemiz, ihtiyaçlarımızı karşılamak için tüm yaşantılarımızı kendimiz kişisel olarak karşılamamız öz bakımdır. Çocuklarımıza da kendilerine yetmeyi öğretmemiz öz bakımın önemini daha da arttırıyor. Bu amaçla özel öğrencilerimize de ayrı bir özen göstermeliyiz diye düşünüyorum. Birebir ilgi ve eğitimle, çocuğa gereken öz güveni de kazandırarak, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, özel eğitim merkezlerindeki çalışmaların aile işbirliği ile evde sürdürülmesi sağlanarak bunun kazandırılabileceğini düşünüyorum. Eğitim her yerde her yaşta diyerek üzerimize düşen görevleri, sorumluluğu aileler olarak işbirliği içerisinde aşabiliriz. Akademik, sosyal beceriler çok önemlidir. Ancak kazandırılması gereken ilk beceriler arasında öz bakımımız olmalıdır.

Unutmayalım ki bize zor gelmeyen tüm bu basit beceriler özel öğrencilerimiz için aşılması zor problemler olarak karşımıza çıkabilir. Ve yeterince edinilmezse tüm diğer eğitim ve yaşam alanlarının etkiler.

YORUM YAP