Hüseyin Kuru

İnşaat sektöründen notlar...

TBMM'ne teklif edilen Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair torba kanun teklif kabul edildi.
İlgili teklifte; gayrimenkul sektöründe uzun zamandır tartışılan, müteahhitlerin yetki belgesiyle sınıflandırılması uygulaması da hayata geçiriliyor.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; yetki belgeleri, nitelikli yapılaşmanın ve müteahhitlerin ihtisaslaşmasının sağlanması amacıyla verilecek ve yetki belgeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sınıflandırılacak.
Ayrıca ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından tespit edildiğinde mühürlenecek ve inşaatı durdurulacak.
Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği anlaşılan yapılar, bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak.
1.Haziran.2019'dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

***
Lojmanlar satılacak..
Yeni yasa ile Hazine'ye ait kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar bağımsız bölümler halinde satılabilecek.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapı tespiti için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetleyebilecek, görevlerini gereği gibi yerine getirmemeleri durumunda, yazılı olarak uyarı, 15 bin liraya kadar idari para cezası ve lisans iptal cezası uygulanabilecek.
Nitelikli yapılaşma için yetki belgesi verilecek.
***
Emlak'ta yıllık kira artışları ..
Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki tedbirler arasında yer alan en dikkat çekici kararlardan biri kira artış oranları olmuştu ve kira artış oranlarının artık TÜFE üzerinden yapılması belirtilmişti.
YEP' te, “Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir” ifadesi kullanılmıştı.
Geçtiğimiz hafta bu düzenleme TBMM'ye taşınarak …. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kira bedellerinde artış oranının TÜFE baz alınarak yapılmasının tüketiciye getirileri olacağını dile getirdi.
Aşa, “Mevcut piyasa koşullarında ÜFE'deki artış tüketici için fazla görünüyordu. Elbette sözleşme serbestisi durumuna göre, mal sahibi ve kiracı arasında anlaşılıp ortak bir oran da belirlenebilir. Ancak hukuki boyutta bakıldığında TÜFE üzerinden uygulama yapılacak” dedi.
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da TÜFE ile kira oranlarında yapılacak artışın ‘daha adil' olacağına dikkat çekerken, ancak her yılbaşında belli bir üst sınır belirlenip ona göre hareket edilebileceğini söyledi.
Taş, “Hem kiracı, hem de ev sahibinin kira artış oranlarını önceden net olarak bilmeleri iki tarafın da yararına. Mesela siz ağustos ayında kiranızı artırıyorsunuz.
Ama eylül ayında TÜFE daha düşük gelebilir. Yani eylülde kirasını düzenleyenler daha kârlı çıkabilir.
Bu nedenle yıllık bir üst sınır belirlenip ona göre en başından hareket edilirse net ve adil bir sistem oturtulmuş olabilir” diye açıklama yaptı.
***
Ev satın alacaklara destek.. İlk kez konut alacaklara konut desteği artıyor. Habertürk Gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan 71 maddeden meydana gelen torba yasa teklifinde konut yardımları için belirlenen devlet katkısının 25.000 TL'ye çıkarılması öngörüldü.
Teklife göre konut hesabının daha etkin hale getirilmesi amacıyla yapılan değişiklikle sistem Hazine Bakanlığı'nca yürütülecek, daha önce bu görev Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaydı.
Ev sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan "konut hesabı" Ağustos 2016'da uygulamaya konuldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül sonu itibarıyla 15.085 kişinin bankalarda konut hesabı açtığını açıkladı.
Eylül ayı sonu itibariyle konut hesabında 104 milyon 686 bin TL birikti. Konut hesabına ilgi mart ayında devlet katkısının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından arttı.
Devlet, konut hesabında biriken paranın yüzde 25'ine kadar katkıda bulunuyor.
20 bin TL'lik azami devlet katkısı tutarı, her sene yeniden değerleme oranında artırılıyor.
2018 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 olarak belirlendiği için 2019 yılı için azami devlet katkısı tutarı 24.746 TL olarak uygulanacak.
Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanmak isteyenlerin konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle anlaşmayı bankalara başvurması gerekli.
Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı da kayboluyor.
Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemiş olunması gerekli.

Devlet desteğinin tamamını almak için 60 ay tasarruf şartı.. Konut hesabı açanların en az 3 sene birikim yapması gerekiyor.
Devlet katkısının tamamının alınabilmesi için beş senelik tasarruf yapılması gerekiyor.
Hali hazırdaki düzenlemeye göre tasarruf süresi 36-47 ay olanlara devlet katkısının yüzde 15'i (16.313 TL); 48-59 ay arasında olanlara yüzde 18'i (17.568 TL); 60 ay ve üzeri olanlara ise devlet katkısının yüzde 25'i (20.000 TL) verilecek.

Aylık en az 314 TL tasarruf gerekiyor.. Konut hesabı açanların bankaya ayda en az 313,72 ile 3.137,15 TL arasında yatırması gerekiyor.
İsteyenler ödemeleri üç aylık dönemler halinde de yapıyor.
Bu durumda konut hesabına üç ayda bir 941,16 TL ile 9.411,45 TL arasında değişen tutarlarda para yatırılıyor.
Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere, 2018 yılı için 37.645 TL'ye kadar toplu para yatırılabilecek.

Yılda iki defa para çekilebiliyor.. Konut hesabına aylık para yatıranlar, bir yıl içinde en fazla üç defa; üç ayda bir para yatıranlar ise bir defa ödemeyi aksatma hakkına sahip.
Tasarruf sahipleri bir sene içinde konut hesabından en fazla iki defa para çekebiliyor. Fakat para çekildikten sonra hesapta kalan tutarın, ödenmesi gereken asgari tutarın altına düşmemesi gerekiyor.

İyi haftalar..

YORUM YAP