İlker Bayrak

Finlandiya Eğitim Sistemi

Finlandiya'nın eğitim sistemi değişiyor. Bugünkü yazımda Finlandiya'da yeni uygulanacak eğitim sistemi hakkındaki yabancı kaynaklardan yaptığım araştırmalarımı sizlerle paylaşmak istedim. Tabi bu arada klasik eserler okumaya ve klasik yazılar yazmaya devam... Haldun Taner, Vihelm Thomsen, W Shakespeare, Evliya Çelebi... Bu seriyi takip eden dostlarım merak etmesin. Yakında Antonio Salieri ve Amedeus Mozart... geliyor... Ama bugün biraz Batıdaki eğitim sistemi değişikliklerinden konuşalım.
E-Twinning ve AB projelerini sevmemin en önemli nedeni, ülkeler hatta kıtalar arası bir mesleki paylaşımın mümkün olması... Yürüttüğümüz projeler öğrencilerimize olduğu kadar bize de çok şey katıyor. Avrupa'daki öğretmenlerle etkileşimimiz artıyor. Özel Öğretim Yöntemleri hakkında görüş alış verişi fırsatı yakalıyor insan. Benzerlikler, farklılıklar; disiplinler arası yaklaşım... Öğretmenlik mesleği aslında insanın kendisini geliştirmek zorunda olduğu bir numaralı meslek... Bütün mesleklerde, o mesleği icra eden kişilerin kendilerini yetiştirme zorunluluğu vardır. Fakat hiçbir meslekte bu öğretmenlik mesleği kadar belirleyici değildir. İnsan ve çağ bu kadar değişirken; öğrencilerde gözlenebilir davranış değiştirme işi yani eğitimin değişmemesi elbette söz konusu değil. İnsan değişiyor, eğitim sistemi ve eğitim sisteminin argümanları da değişiyor ve değişecek.
Finlandiya Eğitim Sistemi; bireyselleştirilmiş eğitim metodu ile çıkış yapıyor. Küçük bir ülke olduğu için öğrencinin bireysel hızına göre; eğitim- öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasını önemseyen bir sistemleri var. PISA sınavlarını baktığımızda başarıları ortada... Bütün Dünya ülkeleri onların bu başarılarını yakından izliyorlar. Özellikle 2000-2009 yılları arasında çok iyi bir çıkış yapmışlar.
Okuma, Fen ve Matematik Alanlarında 57 ülke içinde ilk üçte olmayı başaran Finlandiya; yeni eğitim sistemi ile kendisine yeni hedefler koyuyor. Eğitim Sitemlerinde test sınavlarının olmaması dikkat çekiyor. Lise sonunda Uygulamalı Bölümlere veya Akademik eğitim veren üniversitelere yönlendirmek için bir test uygulaması yapıyorlar. Eğitim Sistemlerinde; okullar arasında, sınıflar ve öğrenciler arasında derecelendirme, sınıflama ve karşılaştırmaya yer vermiyorlar.
Bütün okullarda aynı ulusal hedefler var. Okullar arasında kalite ve eğitim farkı yok. Finlandiyalı bir çocuk ister şehir merkezinde, ister kasabada olsun aynı eğitimi alabiliyor. Eğitimde eşitlik en çok önem verdikleri ilke olurken, çocukların %66'sı yükseköğrenimine devam ediyor. %66 ile Avrupa'nın en iyi düzeyini yakalamışlar. Fin eğitimciler; biz çocuklara nasıl öğrenmeleri gerektiğini öğretiyoruz, PISA'da başarılı olmak çok da önemli değil, diyorlar.
Çok az ödev veriliyor; çocukların hazır bulunuşluklarına göre okula başlama yaşı değişiyor. Bu süre 7 yaşına kadar uzayabiliyor. Okul öncesi eğitimleri oyun ve sosyalleşme üzerine kuruludur. Öğretmenler ve öğrenciler sürekli sınıfta değiller. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Bilişim teknolojilerini ve mesleki gelişmeleri yakından izliyorlar. Ülkedeki Somali, Irak, Rusya, Bangladeş'ten gelen göçmenler için de ayrı bir eğitim politikaları var. Böyle öğrencilerle bireysel ilgilenen eğitimciler; zengin öğrenciler ile fakir öğrenciler arasındaki uçurumu da en aza indirmeyi başarmış gözüküyorlar. Öğretmenler, öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre eğitim- öğretim yaklaşımları geliştirirlerken, yeni materyaller üretiyorlar. Göçmenlerin dil öğrenmelerine de öncelik veren Finlandiya; bunun için dil eğitim programları düzenliyor.
Yeni sistemlerinde en dikkat çeken nokta ise, disiplinler arası bir yaklaşımla ders temelli değil konu temelli eğitime geçmeleri... Öğrencilerin gelecekteki beklentilerini karşılayabilmek için yeni bir yaklaşımla Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemini uygulayarak yeni yaklaşım içinde olmaları ise bir diğer önemli nokta. Öğrenciler farklı öğretmenlerle simultene bir şekilde projelerde görev alacaklar. Farklı öğretmenlerle belirli konular üzerinde çalışabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlıyorlar. Dil, Matematik, Tarih, Müzik gibi dersler müfredatta olmaya devam edecek fakat asıl amaç; projeler içinde belirli konulara öğrenciyi odaklamak olacak.
Hoşça Kalın.

YORUM YAP