İlker Bayrak

FATİH Projesi

Bu hafta sizlerle FATİH PROJESİ'ni konuşalım istedim. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)... FATİH PROJESİ her şeyden önce en iyi eğitim standartlarına kavuşma noktasında çağdaş bir girişimdir. Eğitimde teknolojiyi görmezden gelmek, teknolojik gelişmelerden eğitim alanında faydalanmamak doğru bir yaklaşım olmayacağından, FATİH projesi olmazsa olmazdır. Okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılan FATİH PROJESİ, beş temel esasa dayandırılmaktadır. Erişilebilirlik: Her an her yerden, zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek... Verimlilik: Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamları ve gelişim alanları sunabilmek... Eşitlik (fırsat eşitliği): Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebilmesini sağlayabilmek... Ölçülebilirlik: Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak, buna göre düzgün geri bildirim verebilmek... Kalite: Tüm eğitimin kalitesini ölçülebilir şekilde yükseltmek... Bu temel esaslar etrafında eğitimin kalitesinin nicel ve niteliksel olarak artırılması hedeflenmektedir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın FATİH Projesi hakkındaki bilgilendirme makalelerine göz attım, bunlardan birkaç notumu sizlerle paylaşmak isterim:
Eğitimde FATİH Projesi ile öğrencinin, sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları, aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirilebilmesi ve bu yolla, öğrencilerin tüm öğrencilik hayatlarına ait verinin analizinin yapılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır. Burada söz konusu olan sadece toplanan verilerle istatistik oluşturulması değildir. Bu proje ile öğrencinin eğitimi sürecinde oluşan her türlü bilginin tek bir kimlik yönetimi sisteminde tutulması ve bir veri havuzu ile analizlerin anında yapılabileceği bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır.
Milyonlarca verinin arasından doğru veriye ulaşıp analiz edebilmek bireysel eğitim aracılıyla günümüze kadar kazanılamayan öğrencilerin kazanılabilir hale getirilmesini sağlayacak, aynı zamanda ilgi ve başarı alanlarına göre mesleğe yönlendirme anlamında da bilgi kaynağı olacaktır. Öğrencinin kişisel kazanımının sağlanabilmesi için bireysel veri analizinin yapılabilmesi esastır. Öğrencinin sadece sınavla değerlendirildiği sistemden; sınav sonuçlarına göre eksik kalan yönlerini görerek, bunları görsel olarak analiz ederek, ders dışındaki ilgi alanlarını tespit ederek, özel yeteneklerini keşfederek, hangi yolla daha kolay öğrendiğini anlayarak, hangi alanlara eğilimli olduğunu fark ederek, değerlendirildiği bir sisteme geçiş bu proje ile hedeflenmektedir.
Bu hedefler biz eğitimciler için bir rehber olmalıdır. Eğitim çalışmalarımız sırasında karşılaştığımız kimi güçlükler; teknolojiyi ciddi bir altyapı ve yatırımla bize sunan FATİH Projesi sayesinde ortadan kaldırılıyor. Uygulama örnekleri ve içerik geliştirme noktasında Bakanlığımıza yardımcı olmak zorundayız. Bu proje ile sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci etkileşimli tahta-tablet etkileşimi sağlanacak, bilgi edinme/öğrenme süreçleri daha etkin kullanılacak, sınıf yönetimi ile öğretmen, sınıf içi üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşabilecek, ödev gönderebilecek, öğrencilerinin sınıf içerisinde öğrenme düzeylerini daha kontrollü olarak ölçebilecektir. Bu denli büyük bir yeniliğin bizim yararımıza sunulması büyük bir ayrıcalık.
Bu sistemin sınıflarda etkin kullanımı için tüm okullarımıza yüksek hızlı ve güvenli internet (VPN) sağlanmakta. Okul bilgi sistemi ile okullara kurulan sistemler ve okullara ait donanım değişiklikleri izlenebilmekte. Ayrıca öğrencilerimiz okul dışında da öğrenme sürecine devam edebilecek ya da öğrendiklerini pekiştirebilecektir. Eğitimde FATİH Projesi ile öğrenci, bulunduğu ortamdan bağımsız olarak ders notlarına, ders içi projelere ve öğretmen tarafından verilen ödevlere ulaşabilmekte, ürettiği bilgileri öğretmeni ve diğer arkadaşları ile paylaşabilmekte ve ayrıca EBA ile yardımcı dokümanlarla öğrendiği konuları pekiştirebilmektedir.
Hoşça Kalın.

YORUM YAP