Esen: Kamuoyunu şeffaf bir biçimde bilgilendirin!

Esen: Kamuoyunu şeffaf bir biçimde bilgilendirin!

08.08.2022 12:19:21

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Silivri Belediyesi'nin tarımsal faaliyetlerine yönelik şeffaflık talebi ile bazı sorular yöneltti.

Ana muhalefetin, yerel iktidara yönelik açıklaması aynen şu şekilde: “Silivri Belediye Başkanı'nın ifadeleri ile Silivri Belediyesi'nin 2500 dönüm arazide arpa, buğday, yemlik bezelye, ayçiçeği ve silajlık mısır ekimi gerçekleştirdiği;  bu arazilerde ekilen tarım ürünlerinden elde edilen hasadın çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan köylümüze; ayçiçeğinden elde edilen hasadın ayçiçeği yağına çevrilerek 5 lt'lik tenekeler halinde ihtiyacı olan ailelere Gıda Bankası kanalı ile verilmesini Belediye Meclis kürsüsünden ve gerçekleştirdiği konuşmalar ile defalarca dile getirmiştir.

“KAMUOYUNU ŞEFFAF BİR BİÇİMDE BİLGİLENDİRİN”

Ancak, ekilen 2500 dönüm arazide hangi ürünün kaç dönüme ne kadar;  ekilen ürünlerden ne kadar hasat elde edildiği; elde edilen hasadın hangi koşullar ile çifti ve köylüye dağıtımını gerçekleştirdiği konusunda herhangi bir bilgilendirmede bulunmamıştır. İlgili ürünlerin ekim, dikim ve dağıtım verileri sayısal olarak Silivri Belediyesi envanterinde kayıtlı olduğu, bu bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılabilir olduğu kanısında değiliz. Eğer var ise lütfen kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de kamuoyu da şeffaf bir biçimde bilgilensin.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU MU?”

Son dönemlerde basında ve kamuoyunda sıkça dile getirilen O.Y. isimli bir vatandaşımızın 24.02.2022 gün ve 2200935719 sayılı CİMER'e başvurusu ile “Silivri Belediyesi'nde oluşmuş bir grubun Silivri Halkı'nın malı olan tarımsal ürünleri örgütlü bir şekilde zimmetlerine geçirerek, sattıklarını” öğrenmiş bulunuyoruz.

Silivri Belediye Başkanı veya idare bu olanlardan haberdarlar ise kötü, değillerse daha da kötü olan vahim hadiselerle ilgili Belediye birimlerinin, müracaattın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapıp yapmadıkları; Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak, Silivri Halkı adına soruyoruz.

Bu konunun işleyişi ile ilgili kamuoyumuz doğru aydınlatılmadığı, bilgi verilmediği takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından O.Y. isimli vatandaşımızın CİMER'e yaptığı müracaat, yerel basında çıkan haberler ve CHP Silivri İlçe Başkanlığı basın bildirisini suç duyurusu kabul ederek işlem yapılmasının kamuoyu yararına olacağı düşünüyoruz.

İlgili olay ile ilgili gelişmeleri ve süreci titizlikle takip ettiğimizi, süreç ile ilgili aşamaları Silivri kamuoyunu paylaşacağımızı ifade ediyor saygılar sunuyoruz.”

 

 

 

 

 

 

 

 


YORUM YAP