Encümenin 25 Ağustos gündemi

Encümenin 25 Ağustos gündemi

20.09.2016 09:29:59

Silivri Belediye Encümeni, 25 Ağustos 2016 tarihli oturumunda Bora Balcıoğlu'nun başkan vekilliğinde imardan pazar ile iş yeri ruhsat denetimlerine, tescil ve vatandaşların çeşitli taleplerini ele alarak gündemindeki konuları karara bağladı.

Silivri Belediye Encümeni Bora Balcıoğlu'nun Başkan Vekilliğinde 25 Ağustos 2016 tarihinde toplanarak altta belirtilen kararlara oybirliğiyle imza attı.
Alibey Mahallesi 123 ada 11-12-13-39-40-41 nolu parsellere ait Tevhiden Yola Terk folyesi incelenmiştir. Söz konusu parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre hazırlanan, 26/07/2016-646 sayılı imar durumunda konut alanında kalmaktadır. Alibey Mahallesi 123 ada 11-12-13-39-40-41 nolu parseller, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden; ekli folyesinde oluşan durum krokisi ve beyannamesinde görüldüğü üzere, yüzölçümü 128,08 m2 iken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41/2 Maddesi gereğince yüzölçümü düzeltilmesi sonucu oluşan 127,12 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 123 ada 11 parsel, yüzölçümü 236,14 m2 iken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41/2 Maddesi gereğince yüzölçümü düzeltilmesi sonucu oluşan 232,28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 123 ada 12 parsel, yüzölçümü 188,11 m2 iken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41/2 Maddesi gereğince yüzölçümü düzeltilmesi sonucu oluşan 189,68 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 123 ada 13 parsel, yüzölçümü 187,00 m2 iken 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 41/2 Maddesi gereğince yüzölçümü düzeltilmesi sonucu oluşan 187,11 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 123 ada 39 parsel, yüzölçümü 159,00 m2 iken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41/2 Maddesi gereğince yüzölçümü düzeltilmesi sonucu oluşan 159,28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 123 ada 40 parsel ve yüzölçümü 160,00 m2 iken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41/2 Maddesi gereğince yüzölçümü düzeltilmesi sonucu oluşan 163,30 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 123 ada 41 parselin tevhid edilmesine, tevhid işlemi sonucu folyesinde 1058,77 m2 yüzölçümlü olarak gösterilen A parselin oluşmasına, folyesinde gösterilen 206,03 m2 lik alanının yol olarak kamu yararına bedelsiz terk edilmesinden sonra, folyesinde A parsel olarak gösterilen 852,74 m2 yüzölçümlü alanın arsa vasfında Seyide Ateş ve Hissedarları adına tescil edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.


İMAR CEZALARI
Balaban Mahallesi 215 ada 1 parsel (Atifet Sokak) yazılı yere 21/08/2016 tarih ve 2015/6-9 sayılı 2 nolu yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. İlgili yere mahallen yapılan kontrolde inşai faaliyete devam edildiği, zemin ve 1. Normal katın %80 (seksen) seviyede tamamlandığı, çatı piyesinin kaplama tahtalarının döşendiği, parsel sınırına bitişik olarak 940cmx540cm ebatlarında havuz yapıldığı tespit edilerek inşai faaliyet 3. Kez mühürlenmek suretiyle 13/07/2016 tarih ve 2016/6-2 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2 bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 Bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 Bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Neşe Çelik'e 1,000,00 TL, Solmaz Çelik'e 1,000.00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Piri Mehmet Paşa Mahallesi (Çaldıran Sokak) yazılı yere mahallen yapılan kontrolde kaçak ve ruhsatsız olarak Hasan Çetin tarafından 3,00x7,00 ölçülerinde konteyner konulduğu tespit edilerek 21/07/2016 tarih ve 2016/6-6 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 2 Bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 4 Bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 6 Bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Hasan Çetin'e 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.


Haber Merkezi


  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki BİR MECLİS MESAİSİ
Sonraki » Seçim hazırlıkları...

YORUM YAP