Encümenin 18 Ağustos kararları

Encümenin 18 Ağustos kararları

8.09.2016 13:06:41

18 Ağustos 2016 tarihinde Bora Balcıoğlu Başkan Vekilliğinde toplanan Arzu Yalçınkaya, Mehmet Bulut, Zafer Bıyıklı, Gülsevim Karacaoğlu, Emre Sarısaltıkoğlu ve Selma Bulut tarafından oluşturulan Encümen gündemdeki konuları kararlaştırdı.

ÖK'E PARA CEZASI
Akören Mahallesi yazılı yere ait mahallen yapılan Şükrü Ök tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde tek katlı prefabrik yapı yapıldığı tespit edilerek 12/07/2016 tarih ve 2016/5-25 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İki bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Şükrü Ök'e 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

ALTINKESER'E PARA CEZASI
Piri Mehmet Paşa Mahallesi 42 ada 11 parsel (Hacı Pervane Sokak) yerde mahallen yapılan kontrolde onaylı mimari projesine göre yapılan incelemeler neticesinde, Mehmet Ali Altınkeser tarafından mimari projeye aykırı olarak bodrum kat tabliyesinde 130x280 cm boyutlarında döşeme boşluğu açıldığı, asma kattaki galeri boşluğunun 12,30x2,80 metrelik kısmının çelik profiller yardımı ile kapatılarak kullanım alanına dahil edildiği, (giriş sahanlığı) bina giriş sahanlık üzerindeki galerinin asma kat hizasında (1,50mx4,00m) kapatılarak kullanım alanına dahil edildiği, zemin katta mimari projesinde olmamasına rağmen 2,80x3,10 m boyutlarında taş fırın yapıldığı, bodrum katta asansör boşluğunun kullanım alanına dahil edilerek kullanıldığı tespit edilmiş olup 23/06/2016 tarih ve 2016/5-22 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İki bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Mehmet Ali Altınkeser'e 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

İMAR CEZASI
Kadıköy Mahallesi 1200 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Ercan Aksoy, Adnan Erkal, Osman Karakaş ve Ahmet Teyfur tarafından 9x9 metre ebatlarında temel betonu dökülü seviyede kaçak ve ruhsatsız yapı tespit edilerek 13/07/2016 tarih ve 2016/6-3 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İki bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Ercan Aksoy'a 500.00 TL, Adnan Erkal'a 500.00 TL, Osman Karakaş'a 500.00 TL, Ahmet Teyfur'a 500.00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

AYTUN'A PARA CEZASI
Semizkumlar Mahallesi 117 parsele ait şikâyet üzerine mahallen yapılan kontrolde Asude Aytun tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 13.40x5.40 ölçülerinde yüzme havuzu 8.90x3.50 ölçülerinde makine dairesi 8.40x4.50 ölçülerinde yer betonu ve parsel sınırınca 18.50x19.40 ölçülerinde (5,30mt. Yüksekliğinde) duvar yapıldığı tespit edilmiş olup, 13/07/2016 tarih ve 2016/6-1 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere İki bin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde Dört bin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde Altı bin Türk Lirası idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Asude Aytun'a 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber Merkezi

YORUM YAP