“Eğitim Bir-Sen yarıştan kaçıyor”

“Eğitim Bir-Sen yarıştan kaçıyor”

27.02.2016 14:51:58

Türk Eğitim-Sen İstanbul 9 No'lu Şube Başkanı Enver Demir, yaptığı yazılı açıklamada İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) hakkında bilgilendirdi ve yapılacak seçimler öncesinde yaşanan gelişmeleri aktardı. Demir, seçimlere katılma cesareti olmayan ve boykut açıklamasında bulunan Eğitim Bir-Sen'in nedenlerini de şöyle açıklandı: “İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) 1943 yılında 4357 sayılı kanun ile sağlık ve sosyal yardımlarla ilgili meselelerde öğretmenleri birbirine yardım edici duruma getirmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla üyelerine; Evlenme Yardımı,Tabi Afet Yardımı, Şehit Yardımı, Ölüm Yardımı, Maluliyet Yardımı ve Emeklilik Yardımı adı altında sosyal muhtevalı yardımlar yapmakta ve bankalara göre daha uygun kredi imkanları sağlamaktadır.
09 Nisan 2016 Cumartesi günü İLKSAN'ın Türkiye Genelinde İlçe Temsilcileri seçimleri yapılacaktır. Seçim takvimi çerçevesinde, önce İlçe Temsilcileri seçiliyor, İlçe Temsilcileri İl Temsilcilerini seçiyor. İl Temsilcileri de İLKSAN Yönetim Kurulu Üyelerini seçiyorlar.
1943'ten 1996 yılına kadar bir takım olumsuzlukların yaşandığı sandık yönetimi 1996 yılından itibaren Türk Eğitim-Sen'in seçtiği Yönetim Kurulu Üyelerince yönetilmektedir.


“İLKSAN, TÜRKİYE'NİN SAYILI SANDIKLARINDAN BİRİ”
Türk Eğitim-Sen in yönettiği İLKSAN'ın, 1996 yılında 3.000.000 ( üç milyon tl.) borcu varken, bugün kasasında 954.000.000 (dokuzyüzellidörtmilyon tl.) nakit parasıyla, Türkiye'nin sayılı sandıklarından biri olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca binlerce dönüm çok kıymetli arazi, oteller, tatil merkezleri vs.den oluşan menkul ve gayrimenkula sahip devasa bir kurluş haline gelmiş bir sandık. İşte, bütün mesele bu mal varlığını kontrol altına alıp, istedikleri gibi kullanma arzusudur.


“ÇALIŞANIN GERÇEK TEMSİLCİSİ BU SEÇİMLERDE İLAN EDİLİYOR"

Eğitim İş Kolunda yetkili de olan, Eğitim Bir-Sen'in 2013 Mayıs ayı mutabakatlarına göre üye sayısı 251.110 Türk Eğitim-Sen'in 225.250 Eğitim Sen'in üye sayısı 124.380... Bugün, eğitim sendikalarının üye sayılarına bakıldığında, aradaki farkın Eğitim Bir-Sen lehine daha da açıldığını görmekteyiz.
2013 Yılında yapılan son seçimlerde, 222 İl Delegesinin 135'i Türk Eğitim-Sen, 47'si Eğitim Sen ve 40'ı Eğitim Bir-Sen üyesiydi. Doğal olarak, iki sendikanın toplamından daha çok delegeye sahip olan Türk Eğitim-Sen, İLKSAN Yönetimini oluşturdu.
Bu nasıl oluyor? İş kolunda en fazla üyeye sahip sendika, seçimlerde en sonuncu çıkıyor? Türk Eğitim-Sen seçime giren iki sendikanın toplamının çok üstünde delege çıkarabiliyor? Seçim sonuçları, bu sendika yöneticilerine ne mesaj veriyor? Eğitim çalışanları, gizli oy açık tasnif şeklinde yapılan seçim sonuçlarıyla ne demek istiyor?
İşin özü şudur; Bu seçimlerde, vicdanıyla baş başa kalan üyeler, baskı, yıldırma, tehdit ve teklif sendikacılığına karşı, gerçek düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Siyasetçilerin, amirlerinin ve sendikal vesayete karşı isyanlarını dile getiriyorlar. Bu seçimi bir fırsat olarak değerlendiriyor ve fırsat bulduğumuz an yüzünüze tüküreceğimizden emin olabilirsiniz, diyorlar. Aynı zamanda, çalışanın gerçek temsilcisini de ilan ediyorlar.


“SIĞ GEREKÇELER ÖNE SÜREREK İLKSAN SEÇİMLERİNİ BOYKOT”
Üyelerin, perde arkasında nasıl oy kullandığını göremeyen, onların tercihlerine ve iradesine ipotek koyamayacaklarını anlayan, Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi çok basit ve sığ gerekçeler öne sürerek, İLKSAN Seçimlerini boykot edeceğini açıklıyor. Eğitim Bir-Sen aslında yarıştan kaçıyor. Türk Eğitim-Sen ile seçim sandığında karşılaşarak moralini bozmak yerine, alamayacağı baştan belli olan seçimlerde rekabet ortamı yaratıp, iş kolundaki rakibine avantaj sağlamak istemiyor. İLKSAN'ı Türk Eğitim-Sen'in iyi yönettiğinin de farkında olarak, çalışanların bu tercihlerini değiştire- meyeceğini biliyor. Mevcut durumumuzu koruyalım hatta iktidara, bürokratlara, ilgili, ilgisiz herkese “üye sipariş” ederek daha da büyüyelim hesabını yaptıkları açıktır. Ancak seçime katılma cesareti gösteremeyen, hükümetin nefesiyle şişirilen bu sendikanın, çalışanların gönlünde yeri olmadığı ve en küçük bir sarsıntıda mevcudiyetini kaybedeceği belli oluyor.
Bu sendikayla aynı durumda olsanız, böyle bir rekabete kalkışır mıydınız?”
Haber Merkezi

YORUM YAP