ÇYDD: 10 Nisan Laiklik Günü kutlu olsun

ÇYDD: 10 Nisan Laiklik Günü kutlu olsun

10.04.2020 08:58:27

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Laiklik, toplumsal barışın güvencesi; bilim, kültür ve sanatta ilerlemenin itici gücüdür. 10 Nisan Laiklik Günü kutlu olsun!” dedi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla açıklamada bulunarak bu günün anlam ve önemine şu sözlerle değindi: “9 Nisan 1928'de TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile 1924 Anayasası'nın 2. maddesinde yer alan "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır" ifadesi kaldırılmış, devletin laiklik niteliğini kazanması amacıyla yapılan bu değişiklik oy birliği ile kabul edilmiş ve 10 Nisan 1928 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile laiklik ilkesi anayasaya 1937 yılında girmiş olsa da, 1928'ten itibaren toplumsal ve siyasal yaşantımızda fiilen yerini almıştır.

Büyük Atatürk 1930 yılında bir demecinde laik devlet olmanın gerekçesini şu şekilde özetlemiştir: “Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar dünya gereksinimlerine göre yapılır ve uygulanır. Din düşüncesi vicdani olduğundan Cumhuriyet, din düşüncelerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı, milletimizin çağdaş uygarlık yolunda ilerlemesinde başlıca başarı koşulu görür."

“LAİK DÜŞÜNCE, BİLİMDE, KÜLTÜRDE VE SANATTA İLERLEMENİN İTİCİ GÜCÜDÜR”

Laiklik, günümüzde çağdaş devlet olmanın temel gereğidir çünkü laiklik farklı din ve mezheplere sahip yurttaşların, inançsız olan yurttaşların hak ve özgürlüklerini ve inanç sahibi yurttaşların ibadet haklarını korumakla toplumsal barışı ve huzuru kurmakta ve korumaktadır. Laik düşünce, bilimde, kültürde ve sanatta ilerlemenin; insan zekâsının ve yaratıcılığının itici gücüdür.

Yaşasın Laik, Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti!

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

Haber Merkezi


YORUM YAP