Belediye bütçesi 725 Milyon’a çıkıyor  

Belediye bütçesi 725 Milyon’a çıkıyor   

04.07.2022 17:22:17

Temmuz Meclisi'nin birinci oturumunda Belediyemiz 2022 yılı ek bütçesinin oluşturulması ile ilgili konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 445 Milyon TL'lik bütçede ek 280 Milyon TL'lik artış öngörülüyor.

Konuyla ilgili Başkan Volkan Yılmaz mecliste şu bilgilendirmeyi yaptı: “2021 yılı Aralık ayında ekonomik göstergelerde meydana gelen değişimler ve artışlar neticesinde mal ve hizmetlere ulaşımın maliyetleri de maalesef artmıştır. Malum olduğu üzere belediyelerin gelecek yıl bütçeleri, içerisinde bulunan yılın Ekim ayında meclislerine getirilir ve burada kabul edilir.

Belediyemizin 2022 yılı bütçesi de 2021 yılı Ekim ayında meclisimize sunulmuş ve oy birliği ile denk bütçe anlayışı ile 445 milyon TL olarak belirlenmişti.

Yine bilindiği üzere gelecek yıllar için yapılan bütçelerde Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı gibi kurumların öngörüleri ile belirlenen kıstaslar ve rakamlar esas alınmaktadır. Haliyle bizim bütçemizde gelir ve gider öngörülerimiz bu esaslar ile belirlenmiştir.

Pandemi sonrasında dünyada yaşanan emtia fiyat artışları ve tedarik sorunlarının ülkemizde de yaşanması kaçınılmaz olmuş ve 2021 yılı sonundan itibaren tahminlerin üzerinde fiyat artışlarına maruz kalınmıştır. Enflasyon karşısında çalışanların alım gücünde iyileştirme sağlanması amacı ile Asgari Ücrette yapılan % 50 oranındaki iyileştirme, haliyle çalışanlarımız için yapılan Toplu İş sözleşmesinde de belirleyici olmuş, ortaya çıkan ücret artışları öngörülenin çok üzerine çıkmıştır. Yine memur maaşlarına yapılan artışlar da dikkate alındığında bütçemizde personel ödemeleri için öngörülen ödenek miktarlarının yetersiz kalma ihtimali ortaya çıkmıştır.

Ayrıca Asgari Ücrette yeniden yapılan iyileştirme ve memur maaşlarında enflasyon oranındaki artışlar karşısında Personel Giderleri için ek bütçe yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan her türlü emtianın fiyatlarındaki artışlarla birlikte alımlar ve ödemelerin cari fiyatlar ve rakamlar üzerinden yapılıyor olması gerçeği dikkate alındığında, 2022 yılı bütçemizde yatırımlar ve cari harcamalar için öngörülmüş olan ödeneklerin de yetersiz kalacağı görülmektedir.

Hizmetlerin devam etmesi gerekliliği yanında ödeneği olmayan herhangi bir işin yapılamayacağı kuralı ve belediyemizin mali yapısındaki varlıkların bulunuyor olmasına rağmen bütçe mevzuatı ve tekniği itibariyle fasıllar arasında aktarma yapılamaması ek bütçe yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Merkezi idare, meclis kapanmadan bu ek bütçeyi yaptı ve tüm belediyeler şuan ek bütçelerini yapmak zorunda.

Kısaca sizinle rakamları da paylaşmak istiyorum. İhtiyacımız olan ödeneklerin toplam tutarları sırasıyla; İnsan Kaynakları Müdürlüğü için 51 Milyon 151 Bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü için 12 Milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğü için 119 Milyon 167 Bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü için 33 Milyon 847 Bbin TL, İşletme İştirakler Müdürlüğü için 6 Milyon 635 Bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü için 57 Milyon 200 Bin TL toplamda 280 Milyon TL. ek bütçeyi uygun görmüş durumdayız. Komisyonun takdirlerine sunacağız.”

Sevginar SALİ

 

.


YORUM YAP