Aralık meclisi 2. Birleşimi Perşembe

Aralık meclisi 2. Birleşimi Perşembe

Silivri Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 9 Aralık 2021 Perşembe günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Silivri Belediye Meclisi'nin 09.12.2021 Perşembe tarihine rastlayan Aralık Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Gümüşyaka Mahallesi, 1429 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yeni Cami yapımı için Silivri İlçe Müftülüğü adına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait parsellere tecavüzü bulunan parsellerdeki bina maliklerine satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 933 ada, 6-7-8 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Türkiye Elektrik Kurumu lehine bulunan irtifak hakkının terkini ile Türkiye Elektrik Kurumu mülkiyetindeki 406 ada 115 parsel sayılı 18,00 m2'lik pilon yerinin satışı karşılığında Silivri Belediyesine ait Çanta-Balaban Mahallesi, 220 ada, 48 ve 49 parseller ile takas/trampa/mahsuplaşması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri Seymen Mahallesi, 161 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin Seymen Mahallesi Uygulama İmar Planındaki foksiyona uygun cami olarak kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Selimpaşa Mahallesi, 451 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerine Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve buna ilişkin yönetici şirket kurulması ile ilgili Kadir Has Üniversitesine tahsis/kiralamaya yönelik muvafakat verilmesi, tapuya şerh ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5878 ada, 4 parselin kuzeyinde kalan yol alanının yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri'de faaliyet gösteren Silivrispor Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Belediyemiz 2021 yılı ek bütçesinin oluşturulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

 

YORUM YAP