Aralık ayı meclis toplantısı Pazartesi yapılacak

Aralık ayı meclis toplantısı Pazartesi yapılacak

02.12.2022 15:43:42

Silivri Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 05 Aralık 2022 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Silivri Belediye Meclisi'nin 05/12/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Aralık Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M

1 - Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

2 - Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün bütçesi ve personeli Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne aktarıldığından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün iptal edilmesinin görüşülmesi.

3 - Belediyemiz birimlerinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi.

4 - Silivri, Yeni Mahalle, Salkım Sokakta bulunan park alanına ''Şehit Öğretmenler Parkı” isminin verilmesinin görüşülmesi.

5 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3357 ada 1 parselin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

7 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi,3380 ada 6 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

8 - Silivri İlçesi, Semizkumlar Mahallesi, 8548 ada 2 ve 3 parselin güneyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

9 - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün ücret tarifesinin revize edilmesinin görüşülmesi.

10 - İlçemizdeki Vega Avm içerisinde bulunan Etkin Kütüphanesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği protokolü tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

11 - Selimpaşa Mahallesi 966 ada 9 parsel üzerine Gözde İSTİF ÖZTÜRK tarafından "Velalı Hala Huzur Evi " isminin verilmesi şartı ile bağış olarak Huzur Evi binasının yapılması ve bahse konu Huzur Evi işletmesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacağından Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 9 parselin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsisinin yapılması ve işletilmesi ile ilgili protokolün tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

12 - Silivri Belediye Başkanlığı, Silivri Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı işbirliğinde Silivri İlçesi Cumhuriyet Mahallesine Muhtarlık binası yapım işi ile ilgili şartlı hibenin kabulü konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.


YORUM YAP