Alzheimer

Alzheimer

21.09.2023 12:36:28

İlçe Sağlık Müdürlüğü, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hastalığa dikkat çekti.

Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hastalığın belirtilerine, etkilerine, risk faktörlerine dikkat çekti.
Yapılan açıklama şöyle: “Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere; çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen İlerleyici bir beyin hastalığıdır.
ALZHEİMER RİSK FAKTÖRLERİ
Alzheimer Risk Faktörleri; İleri yaş, Ailede Alzheimer hastası olması, Bazı yatkınlık genlerine sahip olma, Düşük eğitim seviyesi, Ciddi kafa travması geçirmiş olmak, Kadın cinsiyet, Depresyon, Aluminyum, bakır,demir,çinko gibi ağır metallerle intoksikasyon, Hipertansiyon
ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?
Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.
ALZHEİMER HASTALIĞI KİMLERDE VE NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?
Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.alzehimer2
ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir; Zihinsel bozukluklar, Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır. Öğrenme güçlüğü, Konuşma bozukluğu, Yolunu kaybetme, Kişileri tanıyamama, Karar verme güçlüğü, Davranışsal bozukluklar, Huzursuzluk, İlgisizlik, Saldırganlık, Uyku bozukluğu, Amaçsız dolaşma, Hayaller görme ve Depresyon.
ALZHEİMER HASTALIĞI NASIL SEYREDER?
Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir: Başlangıç evresi Orta evre ve İleri evre.
BAŞLANGIÇ EVRESİ ALZEHİMER3
Başlangıç Evreleri şöyle; İsimleri, tarihleri unutma, Yolunu şaşırma, Kelimeleri bulamama, İşine, çevresine ilgisizlik ve Hastalığını kabul etmeme.
Orta Evre; Belirgin unutkanlık, Kişileri tanıyamama, Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı, Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar.
İleri Evre; Aile üyelerini tanıyamama, Yemek yemede, yürümede güçlük, İdrarının, dışkısını tutamama, Ciddi davranış bozuklukları.

YORUM YAP