30 Ekim Silivri Belediye Encümeni kararları...

30 Ekim Silivri Belediye Encümeni kararları...

19.11.2019 14:57:05

Silivri Belediyesi, imar aykırılıklarına yönelik takibini etkin şekilde sürdürüyor.

30 Ekim 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Cumhuriyet, Selimpaşa, Seymen ve Semizkumlar Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi. Denetimler sonucunda belirlenen ve Volkan Yılmaz Başkanlığındaki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

MEHMET E. İÇİN ALINAN YIKIM KARARI İPTAL EDİLDİ
Selimpaşa Mahallesi, 2966 parsel üzerinde Mehmet E. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 8x12 metre ebatlarında tek katlı yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 29/11/2011 tarih ve 2011/5-15 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği 08/12/2011 tarih ve 1884 sayılı Encümen Kararı ile Mehmet E.'ya 390650 tahakkuk nolu 4,185.22-TL para cezası kesilmiştir. Mal sahibine verilen yasal süre içinde söz konusu inşaatın uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden 29/12/2011 tarih ve 2027 sayılı Encümen Kararı ile yıkılmasına karar verilmiştir. Ancak; ilgilisi tarafından 06/06/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği çerçevesinde başvurusunu yaptığı ve başvuru sonucunda 3A58489K belge numaralı Yapı Kayıt Belgelerini aldığından yapılacak işlemlere esas olmak üzere söz konusu Encümen Kararları ile Mehmet E.'ya kesilen para cezalarının ödenip ödenmediğinin, ödendi ise ne kadarının ödendiğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmesi için 16/10/2019 tarihli ve 861475 sayılı yazısı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiş olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/10/2019 tarihli ve 863269 sayılı yazısında söz konusu para cezasının ilgilisince ödendiği belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 89644159-045.99- E.175698 sayılı yazısında; “Söz konusu ruhsatsız yapının 31/12/2017 tarihinden önce veya sonra yapıldığı tespit edilememesi durumunda aksi kanıtlanmadıkça ve aksine bir yargı kararı bulunmadığı müddetçe 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16'ncı Maddesinin ilk paragrafında yer alan ‘Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.' hükmü göz önünde bulundurularak işlem yapılabileceği değerlendirilmektedir” denildiğinden bahisle kanun hükmüne aksi bir durumun oluşması halinde hukuki sürecin başlatılması kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı tebliğin 6.maddesinin 3. Fıkrası gereğince; Başkanlık Makamınca bahse konu parsele düzenlenen 29/11/2011 tarih ve 2011/5-15 sayılı Yapı Tatil Tutanağının iptaline ve mühürleme işleminin kaldırılmasına; ayrıca; 32. Madde gereği 29/12/2011 tarih ve 2027 sayılı Encümen Kararı ile alınan yıkım kararının iptal edilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NADİR K. İÇİN ALINAN YIKIM KARARI İPTAL EDİLDİ
Seymen Mahallesi, 891 parsel (Topraklı Sokak) bilgisi yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde Nadir K. tarafından ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında belirtilen şekil ve ölçülerde yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 07/04/2017 tarih ve 2017/4-26 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği 13/04/2017 tarih ve 529 sayılı Encümen Kararı ile Nadir K.'a 2289106 tahakkuk nolu 11,482.34 TL para cezası kesilmiştir. Mal sahibine verilen yasal süre içinde söz konusu inşaatın uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden 18/05/2017 tarih ve 740 sayılı Encümen Kararı ile Nadir K.'a 2312573 tahakkuk nolu 2,000.00 TL para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştır. Ancak; ilgilisi tarafından 06/06/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği çerçevesinde başvurusunu yaptığı ve başvuru sonucunda 5SEZHP9C belge numaralı Yapı Kayıt Belgelerini aldığından yapılacak işlemlere esas olmak üzere söz konusu Encümen Kararları ile Nadir K.'a kesilen para cezalarının ödenip ödenmediğinin, ödendi ise ne kadarının ödendiğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmesi için 17/10/2019 tarihli ve 862254 sayılı yazısı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiş olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/10/2019 tarihli ve 863270 sayılı yazısında söz konusu para cezalarının ilgilisince ödendiği belirtilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 89644159-045.99- E.175698 sayılı yazısında; “Söz konusu ruhsatsız yapının 31/12/2017 tarihinden önce veya sonra yapıldığı tespit edilememesi durumunda aksi kanıtlanmadıkça ve aksine bir yargı kararı bulunmadığı müddetçe 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı Maddesinin ilk paragrafında yer alan ‘Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.' hükmü göz önünde bulundurularak işlem yapılabileceği değerlendirilmektedir” denildiğinden bahisle kanun hükmüne aksi bir durumun oluşması halinde hukuki sürecin başlatılması kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı tebliğin 6.maddesinin 3. Fıkrası gereğince; Başkanlık Makamınca bahse konu parsele düzenlenen 07/04/2017 tarih ve 2017/4-26 sayılı Yapı Tatil Tutanağının iptaline ve mühürleme işleminin kaldırılmasına; Ayrıca; 32. Madde gereği 18/05/2017 tarih ve 740 sayılı Encümen Kararı ile alınan yıkım kararının iptal edilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

YORUM YAP