Özdoğan’ın hukuk mücadelesi sürüyor

Özdoğan’ın hukuk mücadelesi sürüyor

23.11.2016 11:12:08

Eski dönem okul yöneticilerimizden Mesut Özdoğan, hukuk mücadelesini AİHM'den sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak sürdürdü.

Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlük görevi döneminde tabi tutulduğu değerlendirme sonucunda görev süresinin uzatılmaması üzerine yargıya başvuran Mesut Özdoğan, hukuk mücadelesini sürdürüyor. Açtığı dava neticesinde İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında ikinci kez değerlendirmeye alınan Özdoğan, 74.26201373 puanla yeniden başarısız sayıldı. İkinci değerlendirme sonucuyla ilgili İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda, her ne kadar davalı İstanbul Valiliği savunmasında değerlendirmenin ilgili mevzuata uygun olarak ve objektif şekilde yapıldığı, aynı konuyla ilgili serbest dava bulunduğu, işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürerek davanın reddini istese de haklı görülmedi. İstanbul 13. İdare Mahkemesi: "Hukuka aykırılığı açık olan ve uygulanmasına devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin yürütülmesinin 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar durdurulması isteminin kabulüne, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 24.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” dedi.

MEB'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ
İlk ve ikinci puanlamayla ilgili mahkeme kararlarına Milli Eğitim Bakanlığı itiraz etti. Ancak itirazı kabul edilmedi. İstanbul 13. İdare Mahkemesi ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafında verilen kararlarda MEB'in düzeltme dilekçesinde ileri sürülen sebepler yerinde bulunmadı ve istemi reddedildi.
Bu kararlara istinaden Mesut Özdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusundan sonra hak mücadelesini Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak sürdürdü.
Renginar SALİ

  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki Devrim Uzun
Sonraki » SINAVA 5 KALA

YORUM YAP