Muhtarlara Gönüllü Ofis Dostu Projesi bilgilendirmesi

Muhtarlara Gönüllü Ofis Dostu Projesi bilgilendirmesi

27.12.2017 18:23:34

Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Silivri Ajans Amirliği, Gönüllü Ofis Dostu Projesi kapsamında 2017-2018 Yılı Hububat Ekilişleri hakkında Silivri Muhtarlar Derneği'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Ercan ve Silivrili muhtarlar, Pazartesi mesailerinde Toprak Mahsulleri Ofisi Silivri Ajans Amiri Birol Ata, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü Mühendisleri Serkan Şahan, Elif Eren ve Barış Şentürk'ü ağırladı. Gönüllü Ofis Dostu Projesi kapsamında 2017-2018 Yılı Hububat Ekilişleri hakkında araştırmalar yürüten heyet, muhtarlara tarımsal üretim anket formlarını doldurttu. Araştırmaya katılanlara son yıllarda ülkemizdeki buğday ve arpa ekim alanlarının azalmasının nedeni soruldu. Soru için 6 farklı seçenek verildi. Ankete katılan muhtarlardan tarım alanlarında sanayi/yerleşim alanlarının kurulması, kazancın beklenen seviyede olmaması, tarımsal girdilerin fazla olması (maliyet), şehir yaşamının köy yaşamına tercih edilmesi (sosyal, ekonomik, eğitim vs. nedenlerle), ekili alanların birim alandan daha fazla kazanç elde edilen diğer ürünlere (meyvecilik, bağcılık, pamuk, mısır, ayçiçeği vb.) kayması seçeneklerinin cevap kutucuğuna işaretlenmesi veya bunların dışında farklı bir görüş belirtmeleri istendi. Bu soruya verilen yanıtlar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale politikalarını şekillendirecek.

Toplantıda üretim durumu ve ürün maliyeti gibi birçok konuda toprakla uğraşan muhtarların bilgilerine başvuruldu, sıkıntı ve istekleri de dinlendi.
Hazal BAŞARAN


YORUM YAP