KAGiD’te Tüketici Hukuku ve Uygulamaları bilgilendirilmesi

KAGiD’te Tüketici Hukuku ve Uygulamaları bilgilendirilmesi

16.06.2017 12:11:37

Silivri Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri Ekonomi, Mali ve Hukuki İşler Komisyonunun düzenlendiği "Tüketici Hukuku ve Uygulamaları" konulu seminerde bilgilendi.

14 Haziran 2017 Çarşamba akşamı Silivri Jasmine Restourant'ta bir araya gelen Silivri Girişimci Kadınlar Derneği üyeleri Ekonomi, Mali ve Hukuki İşler Komisyonunun düzenlendiği ve Öğretim Görevlisi Burcu Zengin Özküçükparlak'ın sunumunu gerçekleştirdiği "Tüketici Hukuku ve Uygulamaları" konusunda bilgilendi.
Özküçükparlak, bilinçli tüketici kıstaslarını anlatırken; fiş alan, araştıran/karşılaştıran, haklarını bilen/savunan, çevreye duyarlı, israf karşıtı, tüketim nesnesi değil öznesi, reklam etkisinde kalmayan, kaliteli yerli malı ülke ekonomisi açısından tercih etmemiz gerekliliğine dikkat çekti.
Tüketicinin neden korunması gerektiğinin altını çizen Özküçükparlak, tüketicinin ürün üreten firma karşısında zayıflığı, ürün çeşitliliği-tüketicinin yeterli bilgiye sahip olmaması, ekonomik gelişimlerle ortaya çıkan fırsatçılar, satış kabiliyeti yüksek kişilerce yapılan pazarlama teknikleri olarak değerlendirdi.
Tüketici Hukuku ve Uygulamalarının ayıplı mal ve hizmetlere karşı tüketicinin korunmasını amaçladığı belirtilirken, ayıplı malda tüketicinin sözleşmeden dönme, bedel indirimi, ücretsiz onarım veya malı yenisi ile değiştirme, artı tanzim hakkına sahip olduğunu anlattı.
Ayıplı hizmette de tüketicinin yine sözleşmeden dönme, ayıp oranında bedel indirimi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı ve hizmetin yeniden görülmesi haklarına sahip.
Burcu Zengin Özküçükparlak, Silivri Girişimci Kadınlar Dernek üyelerinin sorularını da yanıtladı.

SİLİVRİ'DE NEREYE BAŞVURULACAK
Tüketiciler Silivri'de ayıplı mal ve hizmetler konusunda yapmış oldukları bir alışveriş veya bir kurum ile aranızda bir uyuşmazlık çıkması halinde (Örneğin; giriş aidatı alınması, yıllık ücret, kart aidatı, haksız kesinti, fazla fatura) ve başvurunuzun konusu 2320 TL'nin altındaysa, başvurmaları gereken yer Silivri Tüketici Hakem Heyetidir. Silivri Tüketici Hakem Heyetinin adres bilgileri şu şekildedir; Telefon: 0212 7271001, Adres: Kaymakamlık, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ali Çetinkaya Caddesi., No: 73. Satıcı ile aranızdaki problemin kaynağının değeri 3480 TL'nin üzerindeyse tüketici mahkemesine dava açmanız gerekmektedir. Eğer 2320 TL nin üzerindeyse il tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekir.

ÖNEMLİ BİLGİLER
• İade (Cayma) Hakkı, tüketicilerin online alışverişteki en önemli haklarından biri olarak nitelendirilebilir. Yönetmelik dikkate alındığı zaman 7. maddeye göre tüketiciler internetten satın aldıkları ürünü 14 gün içinde iade edebiliyorlar. Cayma hakkında tüketici hiçbir sebep göstermeksizin satın aldıkları ürünleri almaktan cayabilir ve iade edebilirler. Burada üzerinde durulması gereken nokta, cayma hakkındaki 14 günlük süreç, ürün kullanıcının eline ulaştıktan sonra başlar
• Malın ayıplı olmadığının ispatı kime aittir? Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.
• Ayıplı malda süreler ne kadardır?
(1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.
(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.
(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.
• Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. Tüketici Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

SÜLEYMANOĞLU, TEŞEKKÜR ETTİ
Seminerin sonunda Silivri KAGİD Başkanı Aynur Süleymanoğlu, Burcu Zengin Özküçükparlak'a bilgi paylaşımı, derneğin Ekonomi, Mali ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Bahar Acay ve üyeleri Simge Kandemir Kesen, Gizem Özkanlı Çelik ve Belma Bulut'a etkinlik organizasyonu için teşekkür etti.

Sevginar SALİ


YORUM YAP