Arapça Ders programı belli oldu

Arapça Ders programı belli oldu

5.02.2016 16:48:37

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08.10.2015 tarihli yazısı üzerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca görüşülen İlköğretim Arapça Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programının 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 2 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması kararlaştırıldı. Söz konusu programa göre;
Söz konusu programa göre atılacak adımlar şöyle açıklandı;
“1. Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının takım hâlinde hazırlanması,
2. Hazırlanacak 2. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 18 Ocak - 01 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunanların, 2016 Yılı Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde duyurulması,
3. Hazırlanacak 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 18 Temmuz - 01 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunan 3, 5 ve 6. sınıf ders kitaplarının 2017 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde, 4 ve 7. sınıf ders kitaplarının ise 2018 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde duyurulması,
4. Hazırlanacak 8. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunanların, 2019 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi'nde duyurulması,
5. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 5. sınıflarda ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,
Kurulumuzun 05/08/2015 tarihli ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul Arapça Dersi (2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programının 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren; 26/09/2011 tarihli ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Arapça Dersi ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 5. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak, İlköğretim Arapça Dersi (4. Sınıf) Öğretim Programının ise 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.”
İlköğretim Arapça Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programında; vizyon, temel yaklaşımı, yapısı, materyalleri, ölçme ve değerlendirme, dil yeterlilikleri ve tablolar ana başlıklar olarak yer aldı.

İLKÖĞRETİM ARAPÇA DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMININ VİZYONU
Programın vizyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programının vizyonu, Arapça öğrenmeye istekli, Arapça bilgi düzeyini geliştirmeye gayretli, Arapça öğrenirken başkalarıyla işbirliği yapabilen ve günlük yaşantısında Arapçayı hata yapma korkusunu yenerek cesaretle konuşabilen bireyler yetiştirmektir.
Arapça ilköğretim 2. sınıftan itibaren 8. sınıfa kadar, bir yabancı dil olarak iletişimsel yaklaşımla, yakından uzağa, basitten karmaşığa, sarmal ve öğrenci merkezli olarak ele alınmaktadır.”
Program hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler http://ttkb.meb. gov.tr/ adresine başvurabilir.
Renginar SALİ

YORUM YAP