Kırsal Mahalle Statüsü onaylandı

Kırsal Mahalle Statüsü onaylandı

16.10.2020 13:14:57

Su tarifelerinde indirim imkanın ortadan kalkması üzerine başlanan mücadelede mutlu son. TBMM'de yasa kabul edildi köylerin tüzel kişiliği değil ama kırsal mahalle statüsü ile beraber önemli muafiyetlerin geldiğini Başkan Volkan Yılmaz Ekim Meclisi üçüncü oturumu sonunda müjdeledi.

Gündemi kapattıktan sonra söz alan Başkan Yılmaz, “Buradan bir müjdeyi de Silivri ile paylaşmak istiyorum. Dün gece TBMM'de bir teklif yasallaştı. Kırsal mahalle statüsü getiriliyor. Büyükşehirler'de daha önce köy tüzel kişiliği kapatılarak mahalle statüsüne getirilen köylerin su fiyatlandırılması üzerinden yaşadığı adaletsizliği gündeme getirmiştik. Haksızlık çözüme kavuşturuluyor.

Yeni yasa neyi beraberinde getirecek? En önemlisi bizim İBB'de Silivri'den 6, İstanbul'un 33 köyünün indirimli su tarifesinin kalkmasından sonra çiftçimizin suyu %400 daha pahalıya, ineğe verilen, marul sulayan su ile havuzunu dolduranların aynı tarifeden su kullanması ortadan kalkacak.

İndirimli su tarifesi de kırsal bölgeleri ilgilendiren çok önemli değişiklikler de var. Emlak vergilerinin alınmaması, basit usulde vergiye devam edilmesi, köylerde yapılacak evlerden ruhsat harçlarının alınmaması vs.

İlçe meclisinde karar verilecek, İBB'de onaya sunulacak” bilgisini paylaştı.

Yılmaz, teklifin yasallaşması ile ilgili Cumhur İttifakı birleşenleri MHP ve AK Parti gruplarına teşekkür ederken, “Cumhur İttifakı gruplarına teşekkür ediyorum, CHP'ye teşekkür edemiyorum çünkü İYİ Parti ve HDP ile birlikte ret oyu verdiler” dedi.

Kanunun yer aldığı torba yasasında başka konulardan dolayı CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ret oyu kullandığı ifade edildi.

KAYNARCA AYRINTILARI PAYLAŞTI

Konuyla ilgili AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Tülay Kaynarca da bir paylaşımda bulunarak “Kırsal mahalle” statüsü ile köylerimize müjde” dedi ve şu açıklamalara yer verdi:

“BMM'de bu gece yasalaştırdığımız kanun ile Büyükşehir yasasına düzenleme getirerek orman köylerimiz ve kırsal alanlardaki yerleşim yerlerimize su fiyatı dahil çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri getirdik.

-Kanun teklifi ile büyükşehir statüsünde bulunan mahallelerin

*sosyo-ekonomik durumu

*şehir merkezine uzaklığı

*belediye hizmetlerine erişebilirliği

*mevcut yapılaşma durumu esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucu “Kırsal Mahalle”

statüsü verilmesi sağlandı.

Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esas alındı.

Esas olan belirleme mahalle düzeyinde olmakla birlikte, yüz ölçümü 10 bin metrekarenin altına inmemek şartıyla bir mahalle içinde “Kırsal Yerleşik Alan” da tespit edilebilecek.

SÜREÇ VE YÖNTEM NASIL  İŞLEYECEK?

*Mahalleler ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile dönüşecek.

*Aynı usulle karar geri alınabilecek.

*Büyükşehir belediyesi teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilecek veya reddedebilecek.

AVANTAJLARI VE MUAFİYETLERİ NELER OLACAK?

*Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

*Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile

*Mesken amaçlı kullanılan binalar ve

*Zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

*Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır.

*Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı alınmaz. Ve imarla ilgili harçlar alınmaz…

*Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.

*Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50'sini, konutlar için %25'ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

*4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

*3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

*Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokunzuncu fıkraları uygulanmaz.”

*Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.

*Kanunlar ile orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan bu maddeye aykırı olmayanlar devam edecek.

*Teklif ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde eklendi.”

YORUM YAP