6 Eylül Encümen kararları

6 Eylül Encümen kararları

10.10.2018 16:12:34

6 Eylül 2018 tarihinde Başkan Vekili Doruk Bulut'un öncülüğünde toplanan Silivri Belediye Encümeni; kira artışları, imar cezaları ve tahsis konularını karara bağladı.

Silivri Belediye Encümeni'nin 6 Eylül tarihli oturumunda görüşüp kararlaştırdığı konular şöyle:

SİLKENT A. Ş.'YE KİRA ARTIŞI
Mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait olan ve Silkent Silivri Kent Hizm. Tic. ve San. A.Ş. tarafından Kurban Satış ve Kesim Yeri olarak kiralanan, ilçemiz Selimpaşa Mahallesi, 559 ada, 1 parseldeki taşınmazın 30.000,00 m2'lik kısmının kira süresi 06.09.2018 tarihinde sona erecek olup, kira sözleşmesinin 5. maddesi kapsamında kira süresinin 1 (bir) yıllığına uzatılmasına ve kira bedelinin 2.820,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

SERAP E.'E PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Kurfallı Mahallesi, 499 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapıt tatil tutanağındaki krokide belirtilen ebatlarda ve niteliklerde kaçak ve ruhsatsız olarak 1 adet temel betonu üzerine tuğla duvarları örülmüş, çelik çatı karkası kısmen oluşturulmuş 139.94 m2 tek katlı yapı, 1 adet temel betonu üzerine tuğla duvarları örülmüş 25 m2 yapı, 1 adet tuğla duvarları örülmüş, çatısı tamamlanmış, kapısı takılmış 10 m2 yapı tespit edilerek 11/06/2018 tarihli ve 2018/8-14 sayılı yapı tatil tutanağı ile inşai faaliyet mühürlenmek suretiyle durdurulmuştu. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 3.757.50 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 7.514.97 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 11.272.45 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 16/08/2018. tarihli tutanakta 11/06/2018 tarihli ve 2018/8-14 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın yasal getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Serap E.'e 3.757,50 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

CÜNEYT Ç. ADINA TAHSİS DEVRİ
Selimpaşa Mahallesi'nde pazar günleri kurulan semt pazarında E-1 nolu yerde 6 tahta (9 metre) tezgah açarak 0026 nolu belge ile pazarcılık yapmakta olan Muzaffer Ç. 03/09/2018 tarih ve 673253 doküman nolu dilekçesi ile kendi adına tahsisli bulunan E-1 yer nolu 6 tahta (9 metre) pazar yerinin oğlu Cüneyt Ç. adına tahsis edilmesini talep etmektedir. Adı geçen Muzaffer Ç. adına tahsisli satış yerinin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16.ncı maddesinin (1) , (3) ve (4).ncü fıkraları ile 5957 sayılı Kanunun 11.nci maddesinin 6.ncı fıkrası gereğince Cüneyt Ç. adına tahsis devrinin yapılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BERAT A.'YA KİRA ARTIŞI
Mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait olan ve Berat A. tarafından kiralanan Selimpaşa Mahallesi, 9107 parsel üzerindeki Balıkçı Dükkanının 2015-2016 yıllarına kira borçları yapılandırıldığından ve icra ve tahliye dava dosyaları henüz kapandığından, 01.01.2017-31.12.2017 ile 01.01.2018-31.12.2018 dönemi aylık kira bedellerinin 2016-2017 dönemi 540,00 TL ve 2017-2018 dönemi 590,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Haber
Merkezi

  • ETİKETLER
PAYLAŞ
« Önceki Arda ile Ceren Müzikalini izlediler
Sonraki » Dahilik

YORUM YAP